HELSENORGE

Standardisering av varesortiment

Standardisering av produkter, optimering av varekatalog har stor betydning for de varemengder som skal lagres og transporteres.  

Antall produkter som er tilgjengelige innenfor de ulike kategori og fagområdene er mange og økende, og forskjellig for sykehusene. 

​Økende krav til sortiment påvirker også logistikken. Utviklingen fremover tilsier at pakkeenhetene på de ulike produktene vil øke i volum. Ved innføring av avdelingspakker vil det blant annet medføre større volum per enhet enn i dag. Samtidig vil avdelingspakker forenkle logistikken og en standardisering vil redusere varesortimentet. I tillegg vil produkter innenfor enkelte sortiment komme i større forpakninger. Eksempel på dette er væskeproduktene.  

Det vil være et behov for samordning og koordinering knyttet til standardisering av sortiment og produktutviklingen fremover. Dette gjelder koordinering og samarbeid mellom kliniske fagområder, innkjøp og logistikk. Dette er et viktig element for å sikre effektiv vareflyt. Erfaringer fra f.eks. Danmark viser at det er et potensiale på minimum 5 – 10 % i logistikkbesparelser, samt 5 – 10 % i innkjøpsbesparelser, herunder å oppnå full avtaledekning på varene, ved standardisering av sortimentet.  

Fant du det du lette etter?