HELSENORGE

Statsbudsjettet 2022: Livsvitenskapsbygget realiseres

Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo er svært glad for at Livsvitenskapsbygget sannsynligvis blir realisert. Det ble tydelig da regjeringen i dag la frem forslag til statsbudsjett for 2022. Bygget skal skape verdensledende forskning og nye arbeidsplasser. 

Bildet viser en skisse av det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget. Foto: Arkitekt Ratio/Mir

- Dette er et tydelig signal om at det er politisk vilje til å styrke det gode samarbeidet mellom UiO og OUS. Dette vil gi synergier som kommer samfunnet og pasientene til gode, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS.

Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) er fornøyd med den nye samlede løsningen for Livsvitenskapsbygget. Dette blir et spleiselag hvor OUS disponerer nesten 1/3 av bygget, og de resterende 2/3 vil nyttes av UiO.

- Livsvitenskapsbygget skal legge til rette for verdensledende norsk forskning og styrke vår evne til å ta kunnskapen og forskningen i bruk innen livsvitenskap for helse og miljø. Med UiO og OUS under samme tak, styrkes samarbeid og synergier og vår evne til tverrfaglig forskning for å utvikle nye behandlingsmetoder og teknologier og framtidens helsevesen, sier rektor Svein Stølen.

Nasjonal betydning

Livsvitenskapsbygget blir et felles anlegg for farmasi, kjemi, livsvitenskap og medisin hvor grunnleggende tverrfaglig forskning vil bidra til utvikling av ny kunnskap og nye løsninger. Bygget samler forskningsmiljøer fra UiO og OUS, men bygges for samarbeid utover dette. Byggets avanserte laboratorier- og forskningsutstyr blir tilgjengelig regionalt og nasjonalt, og inngår i en langsiktig satsing på forskning, teknologi og næringsutvikling i Norge.

- Dette blir et bygg med stor betydning for samfunnet. Regionalt som hjertet i utviklingen av innovasjonsdistriktet Oslo Science City i samarbeid med helseforetak, forskningsinstitutter og næringsliv. Nasjonalt og internasjonalt gjennom å sikre globalt synlige og ledende forskningsmiljøer som tiltrekker seg internasjonale talenter og samarbeidspartnere, sier Stølen.