HELSENORGE

Støpestart for protonbygg

Etter flere år med nøye planlegging går endelig startskuddet for Norges første protonbygg. Tirsdag 8. mars kjørte ti betongbiler i skytteltrafikk til Radiumhospitalet for å støpe bunnplaten til det nye protonbygget, til sammen rundt hundre leveranser med sement på samme dag. 

Foto av byggeplassen

Foto: P. M. Didriksen

Dette blir den største støpen i prosjektet. I løpet av dagen er det pumpet ca. 700 kubikk med betong i armeringen for å støpe bunnplaten i de tre protonbunkerne. 

– Dette er en viktig milepæl som også synliggjør på sin måte hva protonbehandling er, ved at vi må ha spesialbetongen som må støpes med særlig nøyaktighet og eksakt tilpasset det utstyret som vil bli installert senere. Denne dagen har vært planlagt lenge, og støpningen markerer et veldig viktig skritt for realiseringen av protonbehandling i Norge, sier Sigbjørn Smeland, klinikkleder i Kreftklinikken (OUS) og programstyreleder for Nye Radiumhospitalet. ​


Foto av Mona Nyberg

Mona Nyberg

– Alt har gått etter planen i dag. Vi vi har hatt et svært godt tverrfaglig samarbeid mellom prosjektorganisasjonen, entreprenør og OUS. Dette er et resultat av lang planlegging, mange detaljer og god innsats fra alle involverte, sier Mona Nyberg fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. 


Støpning av bunnplaten legger fundamentet for det videre arbeidet med protonbygget og etableringen av en ny type strålebehandling i Norge. Presis støpeplan
Foto av støpeleder

Jan Erik Dalseghagen

- God planlegging og erfarent mannskap er det som skal til for at dette går som planlagt, sier Jan Erik Dalseghagen. Han er støpeleder hos entreprenøren HAB. Den største og viktigste jobben til støpelederen er planleggingen i forkant og en presis støpeplan for dagen.  

– I tillegg er det viktig at alle som skal jobbe her er godt informert og forstår oppgavene sine. Ellers er min jobb i dag å passe på at alt går etter planen, avslutter Dalseghagen. Nasjonal samhandling om nytt utstyr i Norge 
Det skal etableres to protonsentre i Norge, ett i Oslo og ett i Bergen. Disse prosjektene har et nært samarbeid med fokus på erfaringsoverføring mellom hverandre. For eksempel var Helse Bergen var på besøk igår, og deltok i sluttkontrollen før støp i Oslo.

Syklotronen som skal til Radiumhospitalet er allerede produsert, og er svært teknisk avansert. Derfor er protonbygget nøye planlagt og tilpasset dette utstyret. For at utstyret skal fungere og at bygget skal være trygt, har det gjennom 2,5 år vært et tett samarbeid mellom utstyrsleverandøren, prosjekteringsgruppen, entreprenør, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen. 

- Det er veldig spennende å se at bygget tar form, for dette har vært planlagt lenge. Selv har jeg vært med i planleggingen siden 2012, og da er det klart det er en stor dag når vi endelig ser at betongen kommer på plass. Etableringen av protonterapi er stort for kreftbehandlingen i hele Norge, og protonterapi blir en viktig del av fremtidens strålebehandling, sier Einar Waldeland, seksjonsleder for protonterapifysikk og prosjektleder for protonterapi i prosjektorganisasjonen Nye Radiumhospitalet. 

Foto av OUS-ansatte

OUS-ansatte på befaring. Fra venstre: Bjørg Åse Gotaas, Marianne Grønlie Guren, Sigbjørn Smeland, Inger Heiberg, Jan Rødal

Foto av byggeplass

Her ses konturene av behandlingsrom for proton, kalt gantry. Foto: Helse Sør-Øst Prosjektorganisasjon

Dette skal til for å lage bunnplaten:

- Ca. 100 turer med betongbil
- Ca. 700 m3 betong 
- Ca. 110 tonn armering
- 2 pumpebiler 
- 20-30 personer i arbeid på byggeplassen​​​


Bilder i saken fra OUS og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.