HELSENORGE

Stor bevilgning gir helhetlig forskning

Det var grunn til jubel da Heidi Lyng startet arbeidsdagen en ellers vanlig tirsdag i april. Da fikk hun, sammen med Institutt for kreftforskning beskjed om finansiell støtte i millionklassen. Det kan sette norsk protonforskning på verdenskartet.

Bilde av endre MR-maskin på Radiumhospitalet.

Bilde av MR-maskin på Radiumhospitalet. Utvalget har fortsatt ikke bestemt leverandør for ny maskin. Foto: Tord Hompland.

Tidlig i vår mottok professor Heidi Lyng og Institutt for kreftforskning finansiell støtte for å kjøpe inn og drifte en MR-scanner til preklinisk forskning i protonterapi.

- Bevilgningen gjør at vi får utstyr som skal brukes til ren forskning, nærmere bestemt preklinisk forskning knyttet til behandling av pasienter med protonterapi på Radiumhospitalet. Det som gjør dette ekstra spennende er at vi får mer omfattende forskning på proton siden vi får studert flere faktorer, forklarer Heidi Lyng, professor i fysikk og gruppeleder på seksjon for strålingsbiologi ved Radiumhospitalet.

Det er Norsk Hydros Fond for kreftforskning som deler ut støtten til en MR-skanner og en tre års serviceavtale.

- Som en ettervirkning av pandemien har fondet litt mer overskudd og derfor lot det seg gjøre at vi fikk støtte til dette. Ved siden av å finansiere utstyr kan man søke om støtte til å reise på konferanser. Det har jo utgått det siste året, smiler Lyng.

Portrett av Heidi Lyng, professor og gruppeleder

Professor og gruppeleder Heidi Lyng mener bidraget til ny maskin vil gi mer helhetlig forskning innen prototerapi. Foto: Terje Heiestad.

Mer ut av forskning

Det er flere faktorer Lyng trekker fram som gjør
finansieringen spesielt viktig.

- Som nevnt gjør det forskningen vår mer omfattende når vi nå kan inkludere MR-bilder i forskning på proton. Ved å legge til en metode kan vi enkelt sammenligne resultater. Siden vi allerede bruker MR til å planlegge behandling i klinikken er det enkelt å overføre resultater.

For eksempel kan man i undersøkelser med MR-skanner finne noe som er viktig for behandlingsrespons. Med en maskin dedikert til forskning kan det nå overføres og teste på pasienter mye lettere.

- I tillegg legger det til rette for å bygge opp kompetansen vår ytterlig. Selv om det er preklinisk har det mye å si for forskningen framover. Det er utstyr og forskning på høyt nivå, som ligger veldig nært klinikken. Denne nærheten, og en felles forståelse for metoden som MR-forskning gir sørger for en enklere overføring av resultater når de blir enkelt å se. Det blir an direkte nytteverdi for mange, forklarer Lyng.

Ved at flere forstår og ser nytteverdi mener Lyng det både vil være enklere å overføre resultater, og det vil gå raskere. Det kommer pasienten til gode.

Styrker det nasjonale prosjektet

En siste faktor som Lyng trekker fram er betydningen for det nasjonale proton-prosjektet. Proton er et nasjonalt prosjekt med lokasjon i Oslo og Bergen, som for tiden bygger Norges første protonterapisenter. I Oslo, på Radiumhospitalet er et behandlingsrom dedikert til forskning.

- Sammen med Bergen skal vi serve hele Norge. Når vi får så avansert og bra utstyr skapes det et bedre og mer omfattende miljø. Vi blir mer attraktive, som igjen kan være med å bygge opp under mer kunnskap. Ikke bare nasjonalt heller, for dette er utstyr i verdensklassen.

Lyng mener muligheten også kommer studenter til gode, når de også får større tilgang på avbildningsmuligheter, sammen med gode arbeidsmuligheter.

- Det er viktig for oss. Vi har et tett samarbeid med Universitetet i Oslo, så at vi kan bli mer attraktive blant studentene sikrer jo god forskning også i framtiden.