HELSENORGE

Første offisielle spadetak er tatt for Oslo storbylegevakt

Byggestart er alltid en god milepæl å feire i et prosjekt, så også ved Oslo storbylegevakt. 100 personer samlet seg på byggeplassen for å markere at det første spadetaket ble tatt.  

Byggestart 4. mars 2020 stobylegevakten.jpg

FV: Tina Ludvigsen, Bjørn Atle Bjørnbeth og Karl Kristian Møller-Storvoll.

Oslo storbylegevakt er et stort og viktig prosjekt for hele Oslo. Blant de tilstedeværende på markeringen var både brukere, fremtidige ansatte, politikere, deltakere i prosjektet, byggherre med flere.

Byrådsleder Raymond Johansen hadde æren av å ta det første spadetaket

- Å gi folk i Oslo et godt helsetilbud er helt avgjørende for folks liv, og for at byen skal være et godt sted å bo. Den nye storbylegevakten skal ta i mot folk i alle aldre, alle sjikt av samfunnet og  alle faser av livet på en god måte. Folk som opplever kriser, er akutt syke eller av andre grunner trenger hjelp fra helsetjenesten skal komme hit og møte det beste det norske velferdssamfunnet har å by på, sa byrådslederen. 

Komplekst bygg med fokus på brukerne

Storbylegevakten skal bli et bygg på 26.000 kvadratmeter, pluss et parkeringshus på 5.000 kvm. I tillegg blir det omlegging av infrastruktur. Prosjektet er komplekst.
- Vi har respekt for størrelsen og viktigheten av dette bygget, og skal bruke vår erfaring og ekspertise på å gjøre dette til et godt bygg å være i for både brukere og ansatte. Sammen med entreprenør vil vi prøve ut innovative tiltak som kan fornye, forbedre og forenkle hverdagen og som følger opp byrådets klimasatsing, sa Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler.

Det blir to leietakere i bygget – Oslo kommune, som skal drifte den kommunale legevakten og Oslo universitetssykehus. Svein Lyngroth fra byrådsavdelingen EHA og Cathrine Loftshus, adm.dir. i Helse Sør-Øst var opptatt av brukerperspektivet i et funksjonelt bygg, og at det gode samarbeidet mellom partene blir videreført.

Flere ansatte fra dagens legevakt møtte opp på markeringen.

- Vi gleder oss til å flytte inn i nye bygg! sa Tina Ludvigsen, som er sykepleier ved skadelegevakta.

Her kan du lese mer om OUS sin rolle i prosjektet.

Godt arbeidsmiljø

- Da vi i august i fjor markerte rivestart, ble det lagt vekt på et svært vellykket samspill så langt i prosjektet. Dette har vi klart å ivareta, og jeg vil benytte anledningen til å berømme byggherren og prosjektledelsen for å skape et arbeidsmiljø basert på åpenhet, tillit og samarbeid. Nå gleder vi oss til gjennomføringsfasen, sa konsernsjef for Skanska, Ståle Rød.

Prosjektet har vært gjennom en vellykket samspillsfase i forprosjektet. Prosjektet består foruten byggherre Omsorgsbygg av prosjektledelse fra Advansia, entreprenør Skanska, Nordic Office of Archtecture, rådgivere fra COWI og flere underentreprenører. Nå venter alle ivrig på å komme i gang med byggeriet.

Artikkelen er først publisert av Oslo kommune.