HELSENORGE

Syklotronen skal hete...

18. oktober blir det dåpsseremoni i Tyskland for syklotronen som skal drive protonbehandling på Radiumhospitalet om tre år. Nå har juryen bestemt at den skal kalles opp etter en viktig historisk person.

Bildet viser en syklotron på en fabrikk.

Bilde av syklotronen på fabrikken i Tyskland.

​Hele 103 personer, de fleste av dem er ansatte i OUS, har deltatt i navnekonkurransen som ble lansert i juli. Det var mange gode forslag, og flere av dem var også knyttet til stedet eller virksomheten på Radiumhospitalet. Juryen, bestående av Sigbjørn Smeland (leder av Kreftklinikken), Einar Waldeland (seksjonsleder for protonterapifysikk), Jan Rødal (leder av Avdeling for medisinsk fysikk) og Elin B. Øvrebø (kommunikasjonsrådgiver for Nye Radiumhospitalet) har tatt stilling til forslag av både det faglige og av det mer kreative slaget. Eksempler på det siste er Syklotrond, Stråle Solbakken, Protobello, Aksel E. Rator og Obelix, mens Rolf Widerøe, Sophie, Jette og Montebello var mer faglig relaterte forslag.

Fikk radium til Norge

Et forslag som utmerket seg spesielt, og ble nevnt tre ganger, var navnet Ellen/ Ellen Gleditsch. Ellen Gleditsch ble professor i uorganisk kjemi i 1929 og hadde en sterk tilknytning til Radiumhospitalet.


–  Hennes liv og virke er en ganske utrolig historie. Ellen Gleditsch reiste ut i verden, hadde forskningsopphold ved Yale og var stipendiat hos Madame Curie og sørget personlig for at radium ble sendt til Norge. Dette ble starten på Radiumhospitalet. Dessuten ble hun en av Norges første kvinnelige professorer, noe som er ganske imponerende. I tillegg har navnet «Ellen» en betydning som kan forbindes med Radiumhospitalet;  nemlig «et sterkt og skinnende lys», sier klinikkleder Sigbjørn Smeland.


Det vanker premie til de tre som foreslo Ellen/ Ellen Gleditsch som navn på syklotronen. Wolfgang Lilleby, Vegard Andreas Larrarte og Mireille Wulf får en premie tilsendt i posten.

Mer skånsom strålebehandling

Syklotronen, som nå skal hete «Ellen Gleditsch», står klar for innsats i Tyskland og skal hentes hjem før protonbehandling blir en realitet ved Radiumhospitalet sommeren 2024. Dette er den første syklotronen for protonterapi som er laget for Norge.

En syklotron er en type akselerator for partikler. Den gir såpass høy fart og energi til protonene (Hydrogen-kjerner) at de kan nå inn til ønsket dyp i kroppen til pasienten og avsette energien sin der. Strålebehandling med protoner er mer skånsom enn tradisjonell stråleterapi, ved at den i mindre grad belaster friskt vev uten å samtidig redusere stråledosen til svulsten. Dette gir færre bivirkninger og langtidsskader.

Bildet viser en jente som sitter på benk sammen med en kvinnelig lege i hvit frakk.

Protonbehandling blir tilgjengelig i Norge i 2024. Foto: Varian Medical Systems

Behandlingen passer spesielt godt for barn og unge og for pasienter med forventet lang levealder etter at de er ferdige med kreftbehandlingen. Behandlingen er en etablert behandling internasjonalt og er i dag det området vi sender flest pasienter til utlandet. Protonbehandling blir endelig en realitet også i Norge sommeren 2024. Tilbudet etableres først i Oslo og deretter i Bergen.


Les mer om fremtidens protonbehandling ved Radiumhospitalet


Protoner har egenskaper som supplerer dagens strålebehandling og kombinert med et topp moderne stråleterapianlegg slik vi får, vil det gi flere pasienter et bedre behandlingstilbud. I starten er det flest barn og unge som får tilbudet, men også utvalgte grupper av voksne pasienter vil få denne behandlingen, de fleste gjennom kliniske studier. Ved full kapasitet vil rundt 600 pasienter få denne behandlingen hvert år i OUS.