HELSENORGE

Testareal for rom i nye sykehus er under oppføring

I slutten av januar startet byggingen av et testareal for ulike rom i de nye sykehusene. Hit kan ansatte komme for å se rommene i sin faktiske størrelse, flytte om og sette inn inventar som trengs i de ulike rommene.

Foto av testareal
Her er det foreløpige testarealet. Snart settes det opp et standardrom med tilhørende bad. I tillegg vil det være et område i arealet som fleksibelt kan gjøres om til en rekke rom. Foto: Nye OUS.

Testarealet er i bygg 18 på Ullevål og består foreløpig av flyttbare skillevegger, pappesker og stoler. Etter hvert skal ekte utstyr komme på plass som sykehussenger, medisinsk teknisk utstyr, bord og stoler. Gulvet deles inn i kvadrat slik at det er enkelt å flytte på vegger og inventar ut fra hvilke rom en skal se på.

Testarealet skal være en fast installasjon som modell av et pasientrom med tilhørende bad. I tillegg vil det være et område i arealet som fleksibelt kan gjøres om til en rekke rom. Her kan vi simulerer alt fra størrelsen på en hybridstue på operasjon på nærmere 70 kvm, til et konsultasjonsrom i poliklinikk på 12 kvm. Den faste installasjonen er tenkt ferdig i løpet av en uke og det fleksible arealet er klart omtrent en til to uker senere.

Ansvarlig for testarealet i Nye OUS er fagkoordinator Øystein Fahre og sammen med de andre fagkoordinatorene skal de fasilitere og utvikle arealet som har fått navnet 'Testareal Nye OUS'.

- Det vi ser i medvirkningsgruppene er at romstørrelser og areal har mye fokus. Med å kunne lage modeller av de faktiske romløsningene er det lettere for alle å relatere seg til rommene på en annen måte enn det som er mulig på flate tegninger i A4-format, sier Øystein. 

Lenke til video om oppstart av testareal.

Klikk på bildet over for å se video av det foreløpige testarealet (youtube).

Hovedaktiviteten i testarealet er fremvisning av romstørrelser og løsninger i rommene, men det vurderes også om det kan brukes som et utvidet simuleringsarea. Ettersom det er mange som sikkert ønsker å komme blir det lagt opp et bookingsystem i første omgang via fagkoordinatorene.

- Dette er noe vi virkelig ser frem til å få på plass. Det er noe helt annet å kunne komme inn i et rom og se det faktiske. Vil nok tro mange får en annen opplevelse av størrelser på denne måten. Det var det i hvert fall mange av oss som fikk når vi tegnet opp gulvet og satte opp vegger og pappkartonger, sier Øystein.

Har du spørsmål om Testareal Nye OUS ta kontakt på nyeous@ous-hf.no.