HELSENORGE

Tøyskap og tøyhåndtering

Du henter rent arbeidstøy i et elektronisk tøyskap eller tøyautomat. Du leverer urent arbeidstøy slutt i en returautomat. AGV frakter rent tøy til avdelingene. Du kaster urent tøy i avfallssug i veggen. 

​Hvorfor skal vi ha det?

Tøyhåndteringsløsningen sikrer bedre sirkulasjon av tøy og dermed bedre tilgang på 
personaltøy. Retur av urent tøy blir bedre og man unngår hamstring og opphopning av 
tøy. Automater sikrer i større grad at det alltid er tilegnelig tøy, i riktig størrelser, til 
ansatte uansett tid på døgnet. 47% av dagens personaltøy ved OUS er ikke registrert som vasket i vaskeriet på over seks uker. Det er i dag betydelige utfordringer rundt sirkulasjon, hamstring, og retur av personaltøy. 

Hvordan fungerer det?

​Du finner elektroniske tøyskap eller tøyautomater i nærheten av garderober. Automaten registrerer både uttak av rent tøy og innlevering av urent tøy ved hjelp av f.eks ID-kort. Automaten kan varsle en forsyningsmedarbeidere når det begynner å bli lite tøy i en gitt størrelse. 

AGV frakter rent tøy fra vare og distribusjonssenteret (VDS) til avdelingene og sengesentralen, og personaltøy til garderobene.

Samle urent tøy i tøysekker og kast de i samme sjakt som avfall. Disse suges til et eget rom for urent tøy i vare- og distribusjonssentral, og omlastes til tøyvogner.

Retursjakt for urent tøy:  Tøysekker kastes inn i sjakten og disse  suges til et eget rom for urent tøy i vare- og  distribusjonssentral, hvor sekkene tømmes over i  traller som senere hentes med lastebil. 
"Grønne" garderober: Det vil etableres en egen logistikksløyfe for personaltøy til operasjon, med egne "grønne" garderober og heis til operasjonsstuene. 

Hvordan påvirker det arbeidsflyt og hverdagen?

Nye løsninger gjør at behov for uttak av flere sett personaltøy skal reduseres.
«Grønne garderober» vil ha tilsvarende løsninger.


Fant du det du lette etter?