HELSENORGE

Tverrgående hjelpemidler

Hjelpemidler som rullestoler, prekestoler, krykker, rullatorer osv finnes det i dag store mengder av i sykehuset, men det er ikke noe overordnet system for innkjøp, renhold, vedlikehold eller avhending. Dette medfører store variasjoner inne hver enkelt utstyrskategori.

​Tverregående hjelpemidler (THM) er teknisk utstyr, hjelpemidler for pasienten, som er nødvendig for gjennomføring av pasientbehandlingen i sykehuset, uten at utstyret i seg selv inngår direkte i behandlingen (eks. rullestol, prekestol, krykker etc).

I dagens sykehus er det ikke noe sentralt eierskap og forvaltning av THM. Dette medfører etablering av lokale løsninger for å sikre tilgang til nødvendig utstyr, og det  finnes ikke noen sentral oversikt og begrenset med lånemuligheter. Dette skaper igjen en stor utstyrspark, fravær av vedlikeholdssystemer, stor utstyrsvariasjon og stort lagerbehov på de ulike avdelingene.

Ved å etablere et strømlinjeformet system for eierskap og forvaltning av THM vil man oppnå en bedre driftsøkonomi på flere måter. Det vil totalt sett være behov for et lavere antall artikler, man vil gjennom regelmessig vedlikehold kunne holder THM i drift lenger, det vil gi en bedre arealsituasjon totalt sett i sykehuset og en standardisering av utstyret gir en lavere grad av variasjon. Gode ordninger for rullering av utstyret gjør at utstyret blir rengjort på en tilfredsstillende måte.

Gjennom sentralt eierskap er det også mulig å etablere et system med merking av utstyret (f.eks. RFID) som gjør at eier også kan spore opp utstyret hvis det skulle være behov for det. Sporingen og lokalisering vil også gjøre at brukerne kan se hvilket utstyr som er tilgjenglig og hvor det befinner seg. Dette vil oppdateres i sanntid. Dette medfører mindre tid og ressurser som benyttes til å lete etter utstyret.


 

Få inn bilde av sengeheis hvor man ser plassering av utstyr.

Status:

Dette har vært behandlet i ett ledermøte, men hvor finner man disse ledermøte referatene?

Mer informasjon:

Smittevern i nye sykehusbygg

Link til relaterte konsepter:

  • Sengeautomat
  • Sporing og lokalisering
  • Standardisering av varesortiment
  • Tverrgående Medisinskteknisk Utstyr (TMTU)


 

Fant du det du lette etter?