HELSENORGE

Våre nye logistikkeksperter Forsyningsmedarbeidere

Bruker du mye tid på å lete etter varer og produkter? Er det du ser etter kanskje kommet med gårsdagens levering som ingen har rukket å pakke ut? Du er ikke alene. Mange sykepleiere og annet helsepersonell bruker tid på oppgaver knyttet til logistikk og vareforsyning. Det ønsker Oslo sykehusservice å gjøre noe med.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Som en del av å profesjonalisere innkjøps- og logistikkområdet i OUS og frigjøre ressurser til pasientnært arbeid, er det nå endelig bestemt at det skal innføres dedikerte ressurser til innkjøp og logistikk. I 2022 kommer våre første forsyningsmedarbeidere på plass.

Konseptet forsyningsmedarbeider er nytt for noen og kjent for andre. Flere andre bransjer som for eksempel apotek- og dagligvarebransjen har brukt denne type eksperter for bestilling, varepåfylling og andre logistikkoppgaver i mange år med stor suksess.

Les mer om konseptet forsyningsmedarbeider her​

Flere sykehus, og avdelinger i OUS, har allerede rendyrket logistikkfaget for å få til tydeligere organisering av oppgaver og mer effektiv flyt av varer og tjenester.

Forsyningsmedarbeiderne overtar vareforsyningsoppgaver fra klinisk personell slik at vi både får bedre lagerkontroll og samtidig frigjør ressurser til pasientnært arbeid. For eksempel vil sykepleiere slippe å ta bestillinger og håndtere lokale lagre når forsyningsmedarbeiderne er ansatt. Oslo sykehusservice ønsker enklere og mer samkjørte forsyningskjeder, og forsyningsmedarbeidere er en del av dette.  ​

Vi har jobbet lenge med dette

- Det har vært fokus på å utvikle stillingen ved OUS en god stund. Vi har valgt å ta oss god tid, både for å utvikle konseptet og å kommunisere de positive effektene. Nå er det vedtatt at vi innfører konseptet og vi gleder oss enormt! Vi har lenge vært klar over behovet for å gjøre noe på dette feltet, for det skal ikke være slik at helsepersonell, vår viktigste ressurs, bruker tid på oppgaver som hører innunder logistikk og vareforsyning. Vi må tenke nytt og fristille kliniske ressurser på de områdene som vi er ansvarlige for, sier Paulina Wedde som er leder for Innkjøp- og logistikkavdelingen ved Oslo sykehusservice.​

Portrettfoto

Paulina Wedde, avdelingsleder

​​​-​​ Jeg er sikker på at vi gjennom forsyningsmedarbeidere vil oppnå velkomne besparelser både på helsefaglige ressurser og varekostnader. Ved å organisere logistikken annerledes henter vi gevinster gjennom bruk av riktige varer samtidig som vi binder mindre kapital i lagerbeholdningen og reduserer svinn. 

Innføring av forsyningsmedarbeidere er en langvarig prosess i OUS, og delvis knyttet opp til nye bygg som en forutsetning for å oppnå effektiv drift. 

- Vi starter opp allerede nå fordi vi har stor tro på at konseptet vil gi store gevinster i fremtiden, og vi trenger å øve på nye arbeidsmetoder. Målet er å få enklere og mer samkjørte bestillingssystemer og varehåndtering over hele OUS, som vil gi oss bedre oversikt og kontroll. Vi skal ha fokus på forbedring av bestillingsrutiner, omløpshastighet og leveransetider. Resultatet blir færre små lokale lagre med redusert svinn og bedre kontroll på varebeholdningen til enhver tid, understreker Wedde.

Lenke til episode i podcasten "Snakk om Nye OUS"​


Planlegger oppstart

Det er ikke endelig bestemt når og hvor de første forsyningsmedarbeiderne starter. Nå arbeider implementeringsgruppen – som vil bestå over hele implementeringsperioden – med å legge et løp for å blant annet avklare dette. Det er et arbeid som foregår i nær dialog med aktuelle enhetsledere, og OUS er helt avhengig av at det etableres et tett og godt samarbeid mellom forsyningsmedarbeider og klinisk enhet.

Hjertelig velkommen – våre nye forsyningsmedarbeidere!​


Portrettfoto

Marte Jørgensen, enhetsleder


- Jeg gleder meg til dette konseptet kommer på plass. Sykepleiere har som kjent mange oppgaver, og varelogistikk er ikke akkurat vårt fagområde, så det blir bra når egne forsyningsmedarbeidere kan ta seg av disse oppgavene i sykehuset slik at vi kan fokusere på det vi er best på, sier enhetsleder Marte Jørgensen ved Radiumhospitalet.