HELSENORGE

Vareleveranser funksjonsområder

Konseptet: Aktiv forsyning "just in time". Sykehuset får varer fra regionens hovedlager. Varer transporteres til funksjonsområder for bruk og lagring. Forsyningssenteret skal levere brukertilpassede avdelingspakker av medisinske og ikke-medisinske varer til sykehusene.  De nye sykehusene bygges uten sentrallager. Helse Sør-Øst RHF sitt forsyningssenter skal være regionens hovedlager. 

Vareleveranse til funksjonsområdene i sykehusene er basert på pull prinsippet i Just In Time (JIT). Hovedprinsippet for bestilling av varer på de ulike avdelingene er basert på aktiv forsyning. 

Dette prinsippet krever effektiv vareflyt knyttet til riktig antall og tid på levering, og at areal er riktig dimensjonert i avdelingene. 

Sykehusene bygges med en vare og distribusjonssentral (VDS). Varer leveres til VDS og blir derfra hovedsakelig transportert i ulike typer vogner tilpasset AGV. Varer i vogn transporteres fra vare- og distribusjonssentral til lokale AGV-rom nær de ulike funksjonsområdene gjennom transportkulvert og heis. AGV-rom i planene er generelle og ligger i tilknytninger til heisene. Internt vil det i tillegg for noen legemidler, prøver til lab, etc. bli supplert med manuell transport og rørpost. I tillegg kan mindre kolli internt i bygg sendes med rørpost.  

Inntransport av større enheter eller leveranser av varer som krever særskilt håndtering og som ikke kan transporteres på AGV, vil kreve manuell transport i kulvert eller ved direkteleveranse til enheten i sykehuset. 

Transport av varer til og fra bygg uten kulverttilknytning skjer med bil. 

Transportvogner med prosedyrevogner og andre sterile artikler skal distribueres fra sterilsentralen på Nye Aker til Nye Rikshospitalet med biltransport og gjennom kulvert til et omlastingsareal for operasjon. 

Transportvogner med prosedyrevogner som skal til og fra eksterne sykehus går ut og inn via vare- og distribusjonssentral. 

Standardisering av produkter, samt standardisering og optimering av varekatalog har stor betydning for de varemengder som skal transporteres ut i funksjonsområder for forbruk og lagring.  

Vareflyt til eksisterende Rikshospital 


Her følger samme prosess, med unntak av forsyning av prosedyrevogner fra Nye Aker. AGV-forsyning i eksisterende bygg avleverer vogn på definerte oppstillingsplasser i kulvert for manuell transport i heis til funksjonsområder. 


Fant du det du lette etter?