HELSENORGE

Vi er på vei mot Nye OUS!

Med klarsignal fra Stortinget går OUS inn i en ny fase med planlegging av nye og moderne bygg på Aker og Rikshospitalet. Allerede nå starter arbeidet med å gjøre organisasjonen klar for fremtidens sykehus.

Bildet viser flere personer som sitter rundt et bord og smiler

God stemning rundt det ene bordet til Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Gruppearbeidet fant sted 23. januar. Alle foto: Elin B. Øvrebø

Diskusjonen summer rundt bordene i den store konferansesalen under N3-ledersamlingen i Tønsberg, hvor deltakerne sitter samlet klinikk for klinikk. På hvert av de mange bordene er rosa, grønne og blå post-it-lapper plassert på en modell på et papir som nesten dekker hele bordet. Modellen kalles for «3 horizons» og er et verktøy for endringsprosesser. Den skal få deltakerne til «å tenke ut av boksen» og komme frem til best mulige løsninger for hvordan organisasjonen skal gjøre seg klar for å ta i bruk nye bygg, nytt utstyr og ny teknologi og å påvirke løsningene i de nye byggene. Hva fungerer godt i dag og er verdt å ta videre med i den nye organisasjonen? Hva fungerer dårlig og bør skrotes eller forbedres? Hvilke fremtidige løsninger ønsker vi oss? Kan vi lære noe av andre sykehus og organisasjoner? Hvilke nye relevante løsninger og teknologi vil finnes i fremtiden? Og hvordan får vi benyttet oss av og lagt til rette for disse løsningene?

Tankestrømmer om fremtiden

215 ledere og foretakstillitsvalgte tenker høyt sammen om hvordan arbeidshverdagen kommer til å endre seg på grunn av utviklingen i teknologi og forventningene fra samfunnet.
— I fremtiden må vi tenke nytt om måten vi informerer pasientene på. Vi må satse mer på digital kommunikasjon. I tillegg trenger vi informasjonsskjermer på sengepostene, sier en kliniker og får støtte fra sine kolleger.

Bildet viser flere personer rundt et bord som snakker sammen.

Konstruktiv dialog førte til fremtidsrettede forslag og innspill fra Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Forslagene er mange og engasjementet stort. Hvert av bordene har en prosessveileder, som kommer fra ulike klinikker i OUS. Deres oppgave er å veilede diskusjonen og hjelpe deltakerne med å holde fokus. Gruppearbeidet varer i to timer og er inndelt etter de ulike spørsmålene. På slutten av hver inndeling får deltakerne beskjed om at nå må de prioritere i lappene. Hvilke er deres viktigste innspill?

Tilpasset organisasjon i nye bygg

Forprosjektene ved Aker og Rikshospitalet starter opp fra høsten. Første etappe av den parallelle utbyggingen skal være ferdig i 2030. Nå er det viktig at OUS bruker tiden godt før byggingen starter, slik at vi er på sikre på at vi får funksjonelle, gode og fremtidsrettede løsninger i de nye sykehusene.
— Arbeidet med organisasjonsutvikling er viktig. Organisasjonen bør i størst mulig grad ha øvd og forberedt seg på den nye hverdagen i god tid før den kliniske driften kan starte i de nye sykehusbyggene, sier Just Ebbesen, prosjektdirektør for Nye OUS.

Bildet viser en mann som står og smiler.

Audun Stubhaug synes det er smart å starte tidlig med å gjøre organisasjonen klar for ny arbeidshverdag med nye bygg og ny teknologi.

Professor og leder ved Avdeling for smertebehandling Audun Stubhaug var blant deltakerne på ledersamlingen. Han mener det er positivt at arbeidet med organisasjonsutvikling starter allerede nå.
— Det er viktig at vi tilpasser organisasjonen til endringene som kommer. En ny organisasjon inn i nye bygg gir oss en unik mulighet til å være i forkant av utviklingen av det nye, fremtidige helsevesenet. Jeg har inntrykk fra andre steder at man ofte glemmer hvor viktig det er å forberede organisasjonen på slike store endringer, sier han.

En «smakebit» i Tønsberg

Gruppearbeidet i Tønsberg er starten på arbeidet med organisasjonsutvikling og effektmål for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Effektmål handler om hvilke virkninger vi kan forvente eller ønske oss at prosjektene vil føre til på lengre sikt.  Effektmålene gir oss et grunnlag for å vurdere foreslåtte løsninger og konsepter opp mot når vi skal medvirke i utformingen av de nye byggene, og hvilke utviklingstiltak vi selv må jobbe med i egen organisasjon for å kunne ta i bruk bygg, teknologi og utstyr på måter som forbedrer driften, kvaliteten og hverdagen til våre ansatte. Arbeidet som ble startet i Tønsberg skal fortsette i klinikker og avdelinger frem til sommeren.

Bildet viser flere personer rundt et bord som snakker sammen.

Påtroppende administrativ direktør i OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth, var også med på ledersamlingen. Her er han innom det andre bordet til Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

Ved Radiumhospitalet og Storbylegevakten har arbeidet med organisasjonsutvikling allerede startet. Det er prosjektorganisasjonen Nye OUS som initierer og koordinerer aktivitetene i planleggingen og fram mot innflytting og drift i nye og oppgraderte bygg. Dette arbeidet omfatter også utvikling av arbeidsprosesser som skal tilpasses behovene og mulighetene vi tror fremtiden vil bringe i 2035 (og helst noen år etter det også). De kliniske avdelingene og de medisinske og ikke-medisinske støttetjenestene skal i løpet av våren svare på hvordan deres områder vil påvirkes av demografi, samspill med kommuner og andre helseforetak, teknologisk utvikling, tilgang på personell, og befolkningens forventninger til hvordan de skal levere tjenester i framtiden. I arbeidet vil man ta utgangspunkt i klinikkenes egne innspill til Oslo universitetssykehus utviklingsplan 2035, og føringer fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Det vil også hentes inspirasjon fra sykehus med gode løsninger i andre land.Se flere bilder under teksten:

Bildet viser to menn og en kvinne som ser på en bærbar datamaskin på et bord.

I pausene var det god mulighet til å besøke flere interessante stander. Her får overlege og forsker Pål Brekke og medisinstudent/stipendiat Magnus Rogstadkjernet vist frem sin forskning.

Bildet viser en kvinne som står en scene og snakker til et publikum.

Før gruppearbeidet kunne starte, informerte Inger Heiberg (prosjektleder for Organisasjonsutvikling) om hvorfor dette arbeidet er viktig.

Bildet viser en mann som står på en scene og snakker til publikum.

Prosjektdirektør Just Ebbesen ga god informasjon om status for bygge-og utviklingsprosjektene i Oslo universitetssykehus.

Bildet viser flere personer som sitter rundt et bord og snakker sammen.

Bordet til Prehospital klinikk.

Bildet viser flere personer rundt et bord som snakker sammen.

Det ene bordet til Akuttklinikken.

Bildet viser mange personer rundt et bord som smiler.

Bordet til Direktørens stab.