HELSENORGE

Virksomhetsplassering på Nye Rikshospitalet - arbeidsgruppe i full gang

En arbeidsgruppe er i full gang med å se på virksomhetsplassering ved Nye Rikshospitalet som vil bestå av både eksisterende og nye bygg. Gruppen har allerede avholdt fire møter for å foreslå hvilke virksomheter som skal inn hvor.

Foto arbeidsgruppe

Foto fra arbeidsgruppens fjerde møte fredag 1. oktober 2021. Foto: OUS.

Eksisterende Rikshospital har en bygningsmasse på 200.000 kvm og det planlegges ytterligere nye sykehusbygg på 140.000 kvm. En stor del av virksomheten ved Nye Rikshospitalet vil dermed fortsatt foregå i eksisterende bygg. En arbeidsgruppe er nå nedsatt for å komme med forslag til plassering av virksomhetene ved Nye Rikshospitalet på et overordnet nivå med det overordnede målet at Nye Rikshospitalet skal bli ett samlet funksjonelt sykehus.

Med bakgrunn i det kartleggings- og utredningsarbeidet som gjennomføres, skal arbeidsgruppen ta stilling til hvilke virksomheter som bør prioriteres til eksisterende bygg, til nye bygg, eller til både eksisterende og nye bygg. Det skal også tas stilling til hvilke deler av de aktuelle byggene virksomheten bør legges til.

Arbeidet skal i tillegg beskrive hvordan en samlokalisering av regionssykehusfunksjonene ved Nye Rikshospitalet kan oppnås, og hvordan lokalsykehusfunksjoner kan integreres i Nye Rikshospitalet. Arbeidsgruppen skal ikke foreslå antall senger eller poliklinikkrom for den enkelte virksomhet nå 10 år før innflytting.

Portrettfoto Bjørn Aage Feet

Bjørn Aage Feet leder arbeidsgruppen Virksomhetsplassering Nye Rikshospitalet. Foto: OUS.

Arbeidsgruppen skal begrunne sine forslag til prioriteringer i en rapport som vil ferdigstilles i november 2021, og denne vil danne grunnlag for det videre arbeidet i forprosjektet i 2021 og 2022.

Prosjektet eies av Nye OUS ved prosjektdirektør Just Ebbesen. Arbeidsgruppen ledes av programleder for Nye Rikshospitalet Bjørn Aage Feet og er videre satt sammen av en representant fra hver klinikk, brukerrepresentant, tillitsvalgte, verneombud, representanter fra Stab Medisin, helsefag og beredskap, sentral økonomiavdeling og Nye OUS.

Les hele oppgavebeskrivelsen til arbeidsgruppen her (pdf).