HELSENORGE

- En viktig arena for rekruttering

OUS tilbyr årlig 2000 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Mange velger å jobbe der de tidligere har hatt praksis.

F.v.: Maren Albertsen Midtlund, Elin Lande, Makda Russom Musie og Ingrid Johanson tar en kort pause fra Velkomstdagens program. FOTO: Oslo universitetssykehus.

​I morgen venter åtte ukers praksis innen Klinikk for psykisk helse og avhengighet for Elin Lande, Maren Albertsen Midtlund, Makda Russom Musie og Ingrid Johanson. Kanskje kan Velkomstdagen på Gaustad skal gjøre sykepleierstudentene litt mer forberedt. Dagens program tar sikte på å lære studentene om blant annet psykiatri og psykiske lidelser, rusbehandling, miljøterapi, etikk og verdivalg, samt pasient- og pårørendehåndtering.

- Jeg gleder meg til å starte, men det er jo litt skummelt også. Det er fort gjort å tenke at man er redd for å si eller gjøre noe feil. Men de har vært tydelige på at vi ikke skal være det, og det er jo en fin erfaring, forteller Elin Lande. Hun ønsker etter hvert å jobbe i Ambulansetjenesten, men har – med snart tre praksisperioder bak seg – erfaring innen forskjellige områder.

- Det er lagt opp sånn at man må innom forskjellige fagområder, slik at vi kan finne ut hva vi vil jobbe med senere. Noen i Rus og avhengighet, andre i Barne- og ungdomspsykiatri, RASP, Dikemark eller Alvorlig psykisk helse, sier Maren Albertsen Midtlund.

Se ledige stillinger i OUS

Et særskilt ansvar
Utdanning av helsepersonell er en av hovedoppgavene til OUS og det utdannes flere helsearbeidere her enn ved noe annet norsk sykehus. Sykehuset har et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren og bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer.

- Vi er veldig opptatt av at studentene skal oppleve et godt læringsmiljø mens de har praksis i sykehuset, sier spesialrådgiver ved HR stab Anette Røkholt.

Praksisordningen er en vesentlig del av utdanningen innen flere helsefaglige utdanninger da det er viktig at studentene får et godt innblikk i hva som venter av arbeidsoppgaver og ansvar senere i yrkeskarrieren.

- Praksis er også en viktig arena for rekruttering. Her blir OUS godt kjent med studentene og de med oss. Mange velger en jobb senere der hvor de tidligere har hatt praksis. Vi har også egne ressurspooler ved sykehuset hvor vi ansetter studenter og nyutdannede sykepleiere. Disse følger egne løp og får muligheten til å bli kjent med flere ulike fagområder ved sykehuset, forteller Røkholt.

Ansvarlig for rekruttering: Anette Emilie Røkholt. FOTO: Oslo universitetssykehus.

OUS' samarbeidsavtaler

Oslo universitetssykehus har inngått en samarbeidsavtale med flere utdanningsinstitusjoner vedrørende praksisplass. Blant annet med:

 • Diakonova
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Hersleb videregående skole
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sør-Øst Norge
 • Kuben videregående skole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Norges Idrettshøgskole
 • Universitetet i Oslo


OUS’ studenter i 2016

 • Ca 1500 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger på bachelornivå: Sykepleier, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, vernepleier, bioingeniør, paramedic og barnevern
 • 820 studenter fra Det medisinske fakultet
 • 800 leger i spesialisering fordelt på 43 ulike spesialiteter
 • 50 lærlinger innen ambulansefaget
 • I tillegg til en rekke praksisplasser til sykepleiere på videreutdanning – og masternivå