HELSENORGE

-Klart jeg stiller opp i kliniske studier

Esther (52) har nettopp fått diagnosen benmargskreft på sitt lokalsykehus. Få dager senere sitter hun på kontoret til lege Fredrik Schjesvold i Oslo universitetssykehus (OUS). Han har i løpet av de siste to årene bygget opp Nordens største senter for benmargskreftstudier, og Esther er deltaker nummer 100.

Pasient i møte med lege
På kontoret til lege Fredrik Schjesvold fyller Esther ut skjema i forbindelse med studien hun skal delta i. Hun forteller etterpå at møtet med legen gjorde henne litt mer optimistisk enn hun har vært i dagene etter at diagnosen ble stilt. (Foto: OUS)

​-Jeg har en venninne som jobber som kreftsykepleier. Hun fortalte meg om studien og om legen bak. Når man får en kreftdiagnose og hører at den ikke kan helbredes, så søker man all informasjon man kan få, og jeg var selvfølgelig interessert i forskning og kliniske studier. Det er klart jeg stiller opp, forteller Esther.

Hun er med i en gruppe pasienter som behandles med legemiddelet Zometa, som beskytter skjelettet mot sykdommen. Esther skal gjennom behandling på sitt lokalsykehus, men vil følges tett opp av Oslo universitetssykehus gjennom studien hun deltar i (bilde under).

-Vi forventer at denne studien skal kunne gi oss vitenskapelig dokumentasjon på hvem som trenger mye Zometa og hvem som trenger mindre. Slik at vi unngår både det vi kaller overbehandling (bivirkninger) og underbehandling (dårligere overlevelse og flere brudd), sier Schjesvold.

Nordens største på to år

Senteret ved OUS er etablert i en rekordfart. I løpet av to år er det etablert om lag ti ulike studier på denne kreftformen, og nå med 100 pasienter. I følge Schjesvold vil det fra neste år sannsynligvis være mer enn hundre nye pasienter årlig. I tillegg åpnes fire nye studier i løpet av kort tid, og flere er på trappene.

-Målet er at vi skal være et stort senter som kan tilby studier til i praksis alle pasienter med denne sykdommen, unge og gamle, ny-diagnostiserte og med ett eller flere tilbakefall, forteller Schjesvold.

Rekrutteringen av pasienter til studien er gjort i et samarbeid med de andre sykehusene i regionen. Lokalsykehuset hvor Esther er pasient har vært ekstra flinke med rekrutteringen.

-Bærum sykehus hvor hun ble diagnostisert har sendt oss flest deltakere til nå, så vi ville nok ha fanget henne opp om hun ikke allerede hadde tatt initiativ selv, sier Schjesvold.

Forekomst av benmargskreft

Blodkreftsykdommen Myelomatose oppstår i benmargen og påvirker skjelettet. Benmargskreft er en sykdom man vanligvis ikke blir frisk av, men som man kan leve med i lengre tid. Hensikten med behandlingen er derfor å bremse sykdommen, lindre symptomer, bedre livskvaliteten og forlenge livet.  Behandlingsregimet vil være ulik ut i fra alder og sykelighet.

De siste 15 årene har det kommet til nye medikamenter som har forbedret behandlingsresultatene.

Benmargskreft er den vanligste kreftformen innen blodsykdommer. I 2015 ble det diagnostisert 437 nye tilfeller i Norge, 240 menn og 197 kvinner. Omlag 15 prosent av pasientene er yngre enn 60 år og cirka 25 prosent mellom 60–65 år. Færre enn 2 prosent er yngre enn 40 år på diagnosetidspunktet.

Kliniske studier

En klinisk utprøvning er en undersøkelse av et legemiddels ulike effekter på mennesker. Det kan også være en utredning av andre former for behandling, for eksempel en kirurgisk metode, strålebehandling, spesielle dietter, bruk av medisinskteknisk utstyr og så videre. 

Forskningsprosjekter på mennesker eller forskningsprosjekter der en benytter humant biologisk materiale eller helseopplysninger, skal godkjennes av en Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Kliniske studier relatert til legemidler må i tillegg godkjennes av Statens Legemiddelverk.

Er kliniske studier aktuelt for deg?

Ønsker du å vite mer om kliniske studier, ta kontakt med fastlege eller behandlende lege og få hjelp til å finne ut hvilke studier som kan være aktuelt for deg.

Oversikt over pågående kliniske studier i benmargskreft finner du her: www.ous-research.no/myeloma