Helsenorge

1 milliard kroner til forskning på muskelskjeletthelse

Rundt en million nordmenn plages av muskel- og skjelettlidelser. Men det forskes lite innen dette feltet sammenlignet med andre sykdommer. Derfor var det stor jubel på årets Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen) da det ble kjent at Olav Thon gir én milliard kroner til forskning.

En fullsatt sal jubler med henden i været
En fullsatt sal jubler for pengene som gis av Olav Thon til forskning på muskel- og skjelettlidelser.

Milliardæren Olav Thon annonserte nylig at han setter av en milliard kroner til en ny stiftelse. Pengene skal gå til forskning på muskel– og skjelettlidelser.

– Disse plagene koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet, sier Thon til NRK.

Nyheten kom overraskende, men gledelig på professor og forskningsleder ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus (OUS), John-Anker Zwart.

– Thon forklarte så tydelig hvorfor han bevilget milliarden. Vi har en aldrende befolkning. Vi trenger mer klinisk forskning. Vi trenger nye og bedre behandlingsmetoder. Nå får vi også større anledning til å involvere våre brukermedvirkende i målrettede kliniske studier, sier Zwart.

Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat, og deles gjerne inn i fem hovedgrupper:

  1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
  2. Ikke infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
  3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
  4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
  5. Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Ansvarlig samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Muskelskjelettsatsingen er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er det koordinerende forskningsmiljøet for satsingen.