ADHD Forskningsnettverk – utlysning av forskningsmidler

Søk om tilskudd på opptil 300 000.

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Søknadsfrist for 2017 er 5. mars.

gutt med forstørrelsesglass
Søk om forskningsstøtte for ADHD-prosjekter innen 5. mars. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

For 2017 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7).

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV

Søknadsskjema:

Søknad om støtte sendes elektronisk via dette søknadskjemaet.
Søknadsfrist: 05.03.2017.

Kontaktpersoner:

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 230 16067
Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no / 230 16035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 18 (02.05.- 05.05.17).