Administrerende direktør Bjørn Erikstein fratrer 1. juli

Erikstein har styrets tillit, men velger selv å gå av som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

Den 24. juni 2019 behandlet styret ved Oslo universitetssykehus to saker; sak 50/2019 Brev av 18. juni 2019 fra foretakstillitsvalgte om manglende tillit og sak 51/2019 Rekruttering av administrerende direktør.

Se styreprotokoll her.