Nytt hefte om arbeidsinkludering, nå for personer med Tourettes syndrom.

Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

Heftet er laget av NAV og NevSom ved Oslo universitetssykehus og er det siste i en serie av tre. Heftene skal være en støtte for tilretteleggere, jobbspesialister og andre som møter arbeidssøkere med Tourettes syndrom, ADHD og Asperger syndrom.

Siste av tre hefter om tilrettelegging i arbeidslivet, denne gang for personer med Tourettes syndrom.

​Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med Tourettes syndrom (TS).

Målgruppe

Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere hos NAV, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med TS.

Det er stor forskjell på personer erfaringer med arbeidslivet hos personer med TS. Mange kommer i arbeid på egenhånd, mens andre kan møte utfordringer med å komme i arbeid eller med å stå i arbeid over tid. Riktig tilrettelegging kan for noen med TS være en forutsetning for yrkesdeltakelse over tid.

Manglende kunnskap om TS kan skape unødvendige misforståelser og nederlag. Individuell avklaring, oppfølging og tilrettelegging kan bidra til å øke arbeidsevnen og muliggjøre arbeidsdeltakelse.

 

Har en del tics, noen ganger ubehagelig i samkvem med andre, men jeg lar det ikke hindre meg, og andre synes ikke å bli synlig berørt.

Sitat fra heftet, mann 57 år
 

 

Tre hefter om arbeidsinkludering

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” er det siste heftet i en serie på tre hefter om arbeidsinkludering av personer med nevropsykiatriske diagnoser. Det første heftet “Arbeidssøkere med Asperger syndrom” og det andre heftet «Arbeidssøkere med ADHD» er også lagt ut og tilgjengelig her i Kunnskapsbanken.

Heftene er gitt ut av NAV i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, ved Oslo universitetssykehus.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet heftet har bestått av:

•NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken ved Anna Barlund og Cathrine Ulstrup Tønnessen
•NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ved Christine Misje Moen
•NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag avd. Trondheim ved Elin Svendsen
•NAV Arbeidsrådgivning Vest-Viken ved Heidi Gullerud Olsen
•Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Helene Ugelstad
•Oslo Universitetssykehus, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Michael B. Lensing

 

Forside av heftet

Heftet kan lastes ned fra Kunnskapsbankens nettside.

 

Last ned heftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom».

Til NevSoms forside