HELSENORGE
Lars Tjelta Westlye er månedens forsker i mai 2017

Arv eller miljø - diskusjonen er idiotisk

Ikke har han hvit frakk. Ikke treffer han en eneste pasient. Det beskjedne kontoret hans har utsikt rett inn i en barnehage. Viktigste verktøy er en Linux-PC med to skjermer. Der forsker han på psykiske lidelser!

Lars Tjelta Westlye: Seniorforsker ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser), som er et Senter for fremragende forskning (SFF) og basert på et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), Universitetet i Bergen og Oslo uni

​Ja, det er godt man stiller med et friskt og åpent sinn. Men heldigvis. Det går ikke mange minuttene inn i intervjuet før vi er langt inne i akademiske diskusjoner og krevende tankerekker. Litt av det får plass her!

Kan MR-bilder røpe psykisk sykdom?

- Ved å analysere store mengder MR-data (magnetresonanstomografi) av hjernene til personer med ulike diagnoser – og friske personer uten psykisk sykdom - ser jeg og forskergruppen min etter mønstre som kan si oss noe om den psykiske helsen til den som eier hjernen. Ved å studere bildemateriale fra store grupper mennesker kan vi utarbeide referansekart, eller modeller, som vi igjen kan bruke videre til prediksjon, altså som et sammenligningsgrunnlag for å kunne skille et sykdomsbilde fra et annet, eller fra en normaltilstand.

-  Så forsøker vi å bruke disse dataene til å identifisere forskjeller i hjernens struktur og funksjon som er felles på tvers av mange typer hjernesykdommer, samt andre mål som kan være spesifikk for enkelte typer pasientgrupper og diagnoser.

- Målet med dette er på sikt å kunne utvikle metoder som kan brukes til klinisk diagnostisering der vi kan finne mønstre i hjernen som kan føre oss frem til en diagnose. Eller faktisk enda viktigere: Kanskje kan metodene brukes til å lage en alternativ diagnostikk og klassifisering av sykdom. I så fall vil vi kunne bidra til en enda bedre, og langt mer presis, pasientbehandling i fremtiden. Rett og slett tilsvarende det man i somatikken liker å betegne som persontilpasset medisin.

Les resten av intervjuet på Helse Sør-Øst sine hjemmesider