Basale smittevernrutiner - aldri har det vært viktigere

Nå oppfordres alt vårt helsepersonell til ekstra nøye å følge de basale smittevernsrutinene. Dette for å hindre smitteoverføring fra en pasient til andre pasienter, personale og besøkende.

 

 

 

I disse dager er det ekstra viktig at alle følger basale smittevernrutiner ved kontakt med alle pasienter.

De er beskrevet i Ehåndbok her:

Basale smittevernrutiner

Dette gjelder altså alle pasienter.

Ved mistanke om eller bekreftet koronasmitte kommer ekstra forholdsregler i tillegg.

Vi minner spesielt om følgende:

1. Håndvask eller hånddesinfeksjon før og etter hver pasientkontakt.

2. Bruk av munnbind for ansatte ved alle pasienter som har luftveissymptomer. 

Se prosedyre for Bruk av munnbind til personlig beskyttelse

3. Bruk av briller eller visir for ansatte ved alle pasienter som har luftveissymptomer.

4. Vurder om pasienten bør bruke munnbind inntil smitte er avklart.

5. Hostehygiene.

Få mer informasjon fra:   Nr. 15 Smittevernnytt Basale smittevernrutiner mai 2019.pdf

 Vi oppfordrer alle til å ikke sitte på store lokal lager, bestill kun det dere trenger. Det er rutiner for å få rask levering ved økt behov.