HELSENORGE

Ber ansatte unngå utenlandsreiser

OUS har nylig sendt ut en sms til alle ansatte for å minne om smittefaren og reglene i forbindelse med utenlandsreiser. Her er en oversikt over de siste endringene og en utdyping av reglene.

Unngå utenlandsreiser

For å opprettholde nødvendig drift av sykehuset, redusere smitterisiko og redusere antall ansatte i karantene, fraråder OUS reiser til utlandet.

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke nekte den ansatte å reise til utlandet i sin fritid. Sykehuset har imidlertid siden mars 2020 frarådet våre ansatte om å reise til utlandet når det ikke er nødvenig.  Dette gjelder fortsatt jf. sms sendt alle våre ansatte 05.08.2020.

Her er det som er nytt

  • Det er endringer når det gjelder hvem som skal bruke munnbind og hvor lenge de skal bruke munnbind. Se tabell nedenfor. 
  • Det er endringer når det gjelder hvem som skal testes. Se tabell nedenfor.
  • Det er også tydeliggjort at reglene gjelder straks man er utenfor landets grenser, inkludert båt/ferge- selv om man ikke går i land.  Eller dersom du mellomlander i et rødt område.

Det er ingen endringer når det gjelder hvem som skal i karantene.

Her er en tabell som viser hva som gjelder i OUS per 14. august 2020

Tabell som viser karantenereglene for OUS-ansatte