HELSENORGE

Besøksforbud fra og med onsdag 15. desember

Fra onsdag 15.desember er det ikke tillatt med besøk på OUS, men noen unntak finnes. Besøkende slipper ikke inn dersom de ikke har fått tillatelse på forhånd.

Digitalt besøk

Pårørende kan delta i konsultasjon via mobiltelefon

Disse blir ikke berørt av besøksforbudet

 • Ledsagere til pasienter under 18 år
 • Ledsagere til pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått
 • Ledsagere som er nødvendig for å gjennomføre behandlingen
 • Partnere til gravide/fødende
 • Besøkende til pasienter der legen vurderer besøk som nødvendig basert på pasientens ønsker og behov, sykdommens alvorlighetsgrad, forventet levetid, behov for nærhet og omsorg og lengden på sykehusoppholdet.
 • Leverandører
 • Journalister i følge med en fra kommunikasjonsstaben
 • Kontrollinstanser

Den som skal inn på sykehuset

 • må svare på kontrollspørsmål for å sjekke om de er smittet. Spørsmålene finnes her.
 • må bruke munnbind
 • må kontakte helsepersonell på avdelingen de skal til før de kommer, for å avtale tid og henting ved inngangen
 • må vaske eller sprite hendene før de går inn og ut av pasientens rom
 • skal ikke ha nærkontakt med pasienten (ikke klemme eller håndhilse)
 • må holde minst 1 m avstand til pasienten og andre i sykehuset
 • kan kun benytte toalettene i publikumsområdene