HELSENORGE

Besøksforbud oppheves - restriksjoner opprettholdes

OPPDATERING 19.4.22: Besøkskontroll/-restriksjoner og krav om bruk av munnbind for besøkende oppheves tirsdag 19.4 kl 15:00.  

Pårørende kan etter 19.april kl 15:00 fritt komme på besøk til sykehuset, og det er ikke lengre nødvendig med munnbind. Noen avdelinger har visittider; kontakt avdelingen du skal til for mer informasjon. 

Pasienter må svare på digital pretriage (helsesjekk) før de kommer til sykehuset, ved å klikke på en lenke de mottar på sms. 

Informasjon til fødende og deres partnere/besøkende