HELSENORGE

Bør vi prioritere én vaksinedose til alle som ikke har hatt covid-19?

Studier ved Oslo universitetssykehus viser at man oppnår god  immunitet etter en enkeltdose med Pfizervaksine. I tillegg har de som har gjennomgått covid-19-sykdom langvarig immunitet. Resultatene taler for at man bør endre vaksinestrategien – prioritere én dose til de som ikke er i en høyrisikogruppe og utsette vaksinering av de som allerede har gjennomgått infeksjonen.

Forskning ledet av John Torgils Vaage, avdelingsleder ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, viser at personer som allerede har hatt covid-19 fortsatt er immune og ikke trenger vaksine nå. Foto: Lars Petter Devik

​I januar analyserte Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin blodprøver av rundt 640 ansatte fra akuttklinikken OUS og infeksjonsavdelingen på Bærum sykehus. Antistoffundersøkelse utført i laboratoriet til Fridtjof Lund-Johansen viste at ca 7 prosent av disse hadde gjennomgått covid-19. Dette er mer enn i befolkningen for øvrig og mer enn dobbelt av det vi finner i en pågående screening av blodgivere ved Blodbanken i Oslo. I ansattgruppen var det 20/640 personer som oppga at de hadde hatt covid-19 i første bølge av pandemien (mars/april), i alle disse ble det påvist antistoff mot SARS-CoV-2-viruset. Disse og andre studier av blant annet deltagere i koronastuden.no, viser at immuniteten vedvarer ett år etter infeksjonen, det samme viser studier av den cellulære immunresponsen (T-celler).

- Vi studerer immunresponsen etter vaksinering i samarbeid med FHI. Allerede to uker etter 1. dose av Pfizer (Comirnaty) utviklet over 90% av de ansatte robuste nivåer av antistoff mot Spike-proteinet av SARS-CoV-2 , sier John Torgils Vaage, avdelingsleder ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Dette passer med studier fra Israel som viser at én dose av denne vaksinen antagelig er nok til å gi en god beskyttende effekt mot et alvorlig forløp av sykdommen. Etter 2. dose av Pfizer har nesten alle høye nivå av antistoff som også hemmer binding av virus til våre celler (ACE2). Det ser også ut til at kun én vaksinedose er tilstrekkelig for å nå det samme høye antistoffnivået i personer med tidligere gjennomgått covid -19-sykdom. Hos disse fungerer vaksinen som en «booster» og stimulerer de immuncellene de allerede har. Vi sammenligner nå disse vaksineresponsene med andre vaksiner som benyttes, og også hvilken effekt disse har i pasienter med svekket immunforsvar. 

- Ansatte som tidligere har hatt covid-19 trenger ikke å prioriteres i vaksinekøen da de allerede har en immunitet som beskytter. De trenger heller ikke mer enn 1 dose da dette gir dem veldig god immunitet, sier Vaage.

Disse funnene kan være faglige argument for en revurdering av vaksinestrategien, f.eks at man:

  • vurderer å øke intervallet mellom vaksinedose 1 og 2 slik at flest mulig beskyttes med 1 dose fremfor å fullvaksinere halvparten så mange
  • venter med å vaksinere de som har hatt covid-19 til de fleste i den voksne befolkningen har fått sin første vaksinedose (2-3 måneder). Denne gruppen kan da få én vaksine som «booster» for å stimulere den immuniteten de allerede har
  • vurderer karanteneregler og behov for virustester av de som har hatt covid-19, på nivå med de som har fått en dose vaksine

- Har du gjennomgått covid-19-sykdom, har du ofte god og langvarig beskyttelse mot ny infeksjon, og viktigst mot alvorlig sykdom. Derfor kan de som har vært syke, vente med å få vaksine. Det er bedre at en som ikke har vært koronasyk, får vaksine og blir beskyttet, enn at en som allerede er beskyttet får vaksinen, sier Vaage.

En vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19 (Folkehelseinstituttet)