Bortfall av nødnett 18. februar

Tirsdag formiddag, 18. februar, var tilgangen til nødnettet nede i deler av Østlandsområdet. Bortfallet berørte blant annet AMK-sentralens kommunikasjon med ambulansene i området. Øvrige nødetater var berørt på samme måte.

​Øvrige IKT-systemer ved AMK-sentralen ved Oslo universitetssykehus var ikke berørt av problemene med nødnettet. AMK-sentralen iverksatte nødløsninger for å sikre driften i tett samarbeid med Sykehuspartner og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO).

Problemene ble løst samme dag, og AMK-sentralen har senere ikke erfart driftsproblemer.

Det er Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som drifter nødnett. Det pågår nå et nasjonalt arbeid i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å få på plass neste generasjons nødnett.

Det pågår også et nasjonalt prosjekt i regi av Helse Vest IKT for å få på plass et nytt IKT-system for AMK-sentralene i landet. Oslo universitetssykehus deltar i dette prosjektet.