HELSENORGE

Brå og kraftig økning i antall covid-19-analyser

Vi er nå inne i en ny situasjon med brå og kraftig økning i antall covid-19-analyser tilsendt våre laboratorier ved Avdeling for mikrobiologi (MIK).

Pandemilab.jpg

Kraftig økning i covid-19-analyser: Klinikkleder Andreas Matussek ber alle som har etterspurt erfaring og kompetanse om å melde seg til pandemilaben på Rikshospitalet slik at OUS kan møte behovene for diagnostikk i Norge. (På bildet Lise L. Andresen som arbeider på pandemilaben). Foto: Lars Petter Devik.

– Bekymring rundt den samlede testkapasiteten i landet er nå høyt på regjeringens agenda og Klinikk for laboratoriemedisin er den viktigste støtten for kapasiteten i HSØ. Vi trenger nå alt personell med etterspurt erfaring og kompetanse til Pandemilaben slik at vi kan møte behovene for diagnostikk i Norge, sier klinikkleder Andreas Matussek.

MIK har siden første bølgen traff oss gjort mye for å forberede seg til en ny bølge som vi antok ville komme. På enheten ved Ullevål er det bygget opp døgnkontinuerlig vakt og rekruttert inn i hovedsak eksterne til å dekke denne. Pandemilaben på Rikshospitalet har hatt en annen start, denne enheten ble bygget opp helt fra bunnen av og har en annen analysemetode. Underveis i prosessen har føringer fra sentrale myndigheter endret seg og nå i høst er KLM bedt om å i større grad benytte plattformen på Pandemilaben og forberede oss for økende antall analyser fremover ved økt smitte i samfunnet.

Oppfordrer ansatte til å bistå
Straks dette ble kjent har Pandemilaben forberedt seg på å øke aktiviteten. De har hatt runder med ekstern utlysning både i sommer og i høst, men ettersom det har vært stor etterspørsel fra de andre HF-ene også har det vært vanskelig å få inn nok folk med rett kompetanse. Selv om de har ansatt flere sier klinikkleder at vi nå er i den situasjonen at vi igjen trenger en runde med mer akutt omdisponering.

– Vi forstår at dette er krevende for de ansatte dette gjelder og for driften der disse jobber til daglig. Samtidig er situasjonen slik at vi ikke kan vente flere dager å se om dette går over.

Han forteller at en del av 7000 tilsendte prøver måtte tirsdag 10. november stå over natten.

– Dette får selvsagt konsekvenser for svartiden og vi kan ikke tillate oss å komme i en situasjon hvor dette er en restanse som bygger seg opp til uoverkommelig antall. I tillegg må vi ta vare på våre ansatte som gjør en formidabel jobb med å håndtere alle innkommende prøver, sier han.

Omdisponering av ansatte
Klinikkleder sendte ut e-post 11. november til avdelingslederne med oppfordring om at alle ansatte med rett kompetanse bør bli vurdert for å omdisponeres til Pandemilaben. Av hensyn til begrenset kapasitet til opplæring er det ønskelig at dette primært er noen av de som ble omdisponert til en av MIK sine Covid-laber tidligere i år.

– De som har vært omdisponert til Covid-lab på Ullevål tidligere vil trenge opplæring på Pandemilab, men har likevel en større erfaring og rett kompetanse slik at disse vil bidra med reell avlastning raskere enn de som til nå ikke har vært omdisponert, forklarer han.
HR-leder Fride Halmøy påpeker at dersom avgivende enhet har behov for å ta inn vikarer for de som omdisponeres, er det full anledning til det.

– I denne omgang trengte vi om lag 4-5 årsverk, gjerne flere, men pri 1 er å få inn minst 4 nå slik at Pandemilab kommer i gang med opplæring av disse.

Hun forteller at det ikke er mulig å si med sikkerhet hvor lang tid Pandemilaben vil ha dette behovet for omdisponering – men at det er ønskelig i første omgang med 3 mnd.

– Det vil gi tid til opplæring av de nye som kommer inn. Pandemilab skal også etter plan flytte til Ullevål i januar/februar med de ekstra utfordringer det vil medføre.

Allerede torsdag kveld er det kommet inn flere tilbakemeldinger på henvendelsen om behov for rask omdisponering til mikrobiologi fra de andre avdelingene i KLM og ledere ved MIK vil nå gå i gang med å kontakte ansatte som er aktuelle for omdisponering i denne runden. Klinikkleder er takknemlig for at våre ledere har kastet seg rundt og gjort nye vurderinger på så kort varsel, og sender en særskilt takk til de ansatte som nå hjelper oss i en ny krevende runde. Jane Glende (seksjonsleder i MIK) forteller at de jobber med å få på plass personale utenfra og håper at perioden på Pandemilab kan bli så kort som mulig for de omdisponerte, da vi vet disse er viktige medarbeidere på sine egne avdelinger.

Sykehusledelsen kommer på omvisning
Mandag 16.november vil administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og direktør for medisin og helsefag Hilde Myhren få omvisning i pandemilaben.

– Vi forventer å måtte ta kapasitet fra Ahus i tillegg til økende volumer fra andre HF. I tillegg har vi rollen som «utprøver» for all ny diagnostikk inkludert hurtigtester og antigentester for Norge samt at vi støtter andre land som for eksempel Sverige i oppsett av tilsvarende diagnostikk.

Matussek påpeker viktigheten av å belyse overfor sykehusledelsen utfordringene klinikken står overfor, men også den utrolige innsatsen ansatte bidrar med.

– Det er viktig å belyse overfor sykehuset den utrolige innsatsen som nå pågår blant våre ansatte samt oppfordre flere i sykehuset til å bidra slik at vi sammen kan klare disse utfordringene vi nå står overfor. Vi er Osloregionens beredskap og står vi sammen er jeg sikker på at vi klarer å levere på dette selv i den vanskelige situasjonen vi nå står i, avslutter han.