HELSENORGE

CONNECT - Historisk samarbeidsavtale innen persontilpasset kreftbehandling

Presisjonsmedisin, eller persontilpasset behandling, er kreftbehandling som er skreddersydd for den enkelte pasient - å gi riktig medisin til riktig pasient og til riktig tid. Nå knyttes 22 offentlige og private aktører sammen slik at kreftpasienter som kan ha nytte av persontilpasset behandling skal få tilbud om det. Samarbeidet er gitt det passende navnet CONNECT.

Bilde av håndtrykk
Foto av Sigbjørn Smeland

Sigbjørn Smeland, leder av kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus

- CONNECT er en unik møteplass der alle de sentrale aktørene er samlet for å styrke innføring av presisjonsmedisin innen kreft i Norge. Erkjennelsen er at et slikt samarbeid er nødvendig for å oppnå resultater. Målsettingen med CONNECT er å bringe presisjonsmedisin innen kreft frem til norske kreftpasienter og i det tidlig og lik tilgang til effektive medisiner. Et viktig virkemiddel er økt tilgang til kliniske studier for norske kreftpasienter , sier en fornøyd Sigbjørn Smeland, leder av kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.

​- CONNECT blir en viktig del av implementeringsinitiativet for presisjonsmedisin i kreft som vi alle har jobbet hardt for å få i gang og som omfatter InPreD infrastruktur for molekylær kreftdiagnostikk, den store nasjonale IMPRESS-Norway

Foto av Kjetil Taskén

Kjetil Taskén, leder av Institutt for Kreftforskning ved Oslo universitetssykehus

studien som vil benytte en presisjonsmedisin-tilnærming etter molekylær utredning og INSIGHT-prosjektet som vil levere forskning på viktige tilgrensende områder som statistikk, kontrollgrupper og RWE data, helseøkonomi, organisasjon, etikk og jus, sier Kjetil Taskén, leder av Institutt for Kreftforskning ved Oslo universitetssykehus.

- I CONNECT møtes offentlige og private aktører og interessehavere. Sammen skal vi lage gode arenaer for interaksjon og diskusjon for å bidra til å finne frem til de beste løsningene for utvikling og implementering av presisjonsmedisin innen kreft. Det gjelder uttesting av diagnostikk, utprøvning i studier, hvordan vi samler effekt-data og hvordan evidensgrunnlaget må være for å kunne gjøre helseøkonomiske analyser og for at systemet skal kunne ta gode beslutninger om hva som bør inn i helsetjenesten og dekkes av fellesskaps ressurser, fortsetter Taskén.

CONNECT er et unikt partnerskap der alle de sentrale aktørene innen presisjonsmedisin i Norge er samlet for å akselerere innføringen av presisjonsmedisin. Alle seks universitetssykehus i Norge er med som partnere. Over ti ledende legemiddelselskaper har også gått med i initiativet, og Kreftforeningen er med for å ivareta pasientperspektivet.

Les mer om CONNECT-samarbeidet på nettsidene til Oslo Cancer Cluster (både engelsk og norsk)Presisjonsmedisin: Nytt offentlig-privat samarbeid (Dagens Medisin, 21.12.2020)