Coronasvar tilgjengelig i Min Journal

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS) er opptatt av rask og riktig svarformidling til både rekvirent og pasient. 

 

- For personer som har tatt Coronatest og som er analysert ved OUS vil resultatet av testen nå overføres direkte til Min Journal. Dermed blir det lett tilgjengelig for den det er tatt prøve av. I tillegg vil legen som har bestilt testen få resultatet som tidligere, sier avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller.​

Et effektivt og godt samarbeid mellom flere ulike instanser ved OUS, Sykehuspartner og leverandør av Min Journal resulterte 7.april i at alle svar på Corona-analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi nå overføres direkte til Min Journal (www.minjournal.no) så snart det er ferdig analysert.

Denne endringen er et stort løft med tanke på å gi raske SARS-CoV-2 resultater til alle personer som har tatt prøve og som ønsker raskt svar for å avklare smittestatus. Det vil være nyttig både for ansatte i helseinstitusjoner og alle andre som har tatt SARS-CoV-2 prøve som er blitt undersøkt ved OUS. Dette svaret til Min journal kommer i tillegg til at legen som har bestilt prøven får svar på vanlig måte. Foreløpig gjelder dette kun prøver analysert ved OUS.

- Vi har hatt stor pågang på telefon fra personer som ønsker raskt svar på egen Coronatest. Det er derfor et stort fremskritt at den enkelte nå kan få svar på sin egen prøve, sier Müller.

Som angitt i Min Journal er det opprettet en egen side med informasjon om tolkning av de ulike svaralternativene på Coronatesten i laboratoriets brukerhåndbok – www.ousmik.no , og vi oppfordrer til å benytte seg av denne.