Da 11 fly fra Europa landet en lørdagskveld på Gardermoen

I løpet av noen hektiske kvelds- og nattetimer lørdag kveld 21. mars mellom 23.00 og 24.00 landet 11 fly med 1.500 passasjerer på Oslo lufthavn fra ulike destinasjoner i Europa. Da kom utfordringene.

Foto av pasient- og syketransport på Gardermoen
Pasient- og syketransport på plass på Gardermoen lørdag kveld

- Men da samarbeidet spesialist- og primærhelsetjenesten med både frivillig og privat sektor på en flott måte for å løse utfordringene, dette er et nytt «treparts-samarbeid», sier Sindre Mellesmo, klinikkleder ved Prehospital klinikk.

 

Fra gardermoens butikker

Det er strenge restriksjoner på Oslo lufthavn også

 

Disse 1.500 passasjerene ble screenet av helsepersonell ved ankomst og de med symptomer på Covid-19 smitte, måtte testes og isoleres på LHL- sykehuset på Jessheim. Basert på statistikk, forventet de at det kom til å gjelde mellom 10 og 50 passasjerer.

 

Ankomstsonen

Ankomstsonen på Oslo lufthavn

 

- Flere av passasjerene hadde allerede vært i karantene i Spania i en uke og var symptomfrie, sier Tom Sundar, IHR-beredskapslege på Oslo lufthavn. - Spania har svært strenge karanteneregler, der jager nærmest politiet folk tilbake til hjemmene sine hvis de prøver å gå ut.

Hvordan skaffe transport?

- Løsningen ble å kontakte en av våre leverandører av pasientreiser, Persontransport Norge, som disponerer ett 40- talls minibusser, sier Egil Johannessen avdelingsleder, Pasientreise- og syketransportavdelingen, Prehospital klinikk, OUS.

Prehospital klinikk har allerede et samarbeid med Persontransport når det gjelder gående pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19, så dette er en type oppdrag de har fått noe erfaring med. I løpet av noen hektiske kveldstimer ble alt organisert.

Persontransport stilte med tre minibusser, med mannskap som var innstilte på å løse oppgaven. I tillegg ble en av klinikkens egne syketransportbiler bemannet med frivillige mannskaper fra Røde Kors.

 

Bil og mennesker

Persontransport stilte med minibusser og mannskap

 

Det ble opprette dialog med kommunale helseressurser på OSL og det var tett og god dialog mellom prehospital klinikk sin stedlige leder, Egil Johannessen, avdelingsleder for pasientreiser- og syketransport og IHR-lege, Tom Sundar, som også er kommuneoverlege i Nannestad kommune.

Heldigvis var de aller fleste som ankom natt søndag helt friske. Ingen trengte isolering i LHL-sykehuset. Imidlertid skal samtlige passasjerer fra utlandet i 14 dagers hjemmekarantene når de ankommer Norge, og det fikk de muntlig og skriftlig beskjed om før de fortsatte videre til sine endelige destinasjoner.

Selv om det ikke ble behov for noen transport denne kvelden, bidro sjåfører, Røde Kors personell, avdelingsleder og kommuneoverlege med mer servicepreget oppdrag, som å hjelpe passasjerer å finne transport videre og å skaffe overnatting til reisende som skulle videre med fly neste dag.

- Dette er et godt eksempel på et trepartssamarbeid, hvor spesialist- og primærhelsetjeneste samarbeider med både frivillige og privat sektor, sier Mellesmo.

Klinikken vil delta på flere slike oppdrag i dagene som kommer.

 

Bil og mennesker