HELSENORGE

Det ville blitt dyrt å bygge på Ullevål

Helse Sør Østs vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo: Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. syv år).

Skisse som viser et nytt sykehus på dagens Ullevål-tomt

​Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i januar at de ønsket en belysning av utbygging på Ullevål som et alternativ til å samle regionfunksjonene på Gaustad. Nå er det lagt frem en rapport som skal styrebehandles 20. juni; Rapport om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad.

Les mer på Helse Sør Øst sin nettside