Digital retningslinje om epilepsi

- Denne skal jeg anbefale til kollegaer som jobber med epilepsi, var én av publikumsreaksjonene da den digitale, kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi var tema under fag- og forskningsdager om sykepleie og teknologi.

Den kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi er et nyttig digitalt oppslagsverk med god søkefunksjon
Den kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi er et nyttig digitalt oppslagsverk med god søkefunksjon. Hittil er det over 65 000 emneoppslag på web-versjonen. Anfallsklassifisering er det mest brukte søkeordet. Foto: Oslo universitetssykehus.

​Anbefalinger gir gode beslutninger

For et drøyt år siden ble retningslinjen lansert som nettside og app. Retningslinjen inneholder konkrete anbefalinger innenfor 8 hovedområder og er ment å gi helsepersonell råd og veiledning ved kliniske problemstillinger. Rådene kan hjelpe helsepersonell, pasienter og pårørende til å ta gode beslutninger. Målgruppen er alle som bistår personer med epilepsi.

Bruk i klinisk praksis

 - Epilepsisykepleie står sentralt i retningslinjen, sa fagutviklingssykepleier Merete Hem. Hun viste hvordan en sykepleier ved en nevrologisk poliklinikk kan bruke retningslinjen aktivt i forberedelsene til en poliklinisk time. Hele epilepsiforløpet dekkes: Fra mistanke om og utredning av epilepsi, via behandling og oppfølging av pasienter og pårørende, til rehabilitering og hvordan best leve med diagnosen. Retningslinjen gjelder for hele pasientpopulasjonen.

Hvordan kan en sykepleier bruke retningslinjen om epilepsi i klinisk praksis?

Undervisningsleder Ellen Kjendbakke og fagutviklingssykepleier Merete Hem fra Spesialsykehuset for epilepsi.
Undervisningsleder Ellen Kjendbakke og fagutviklingssykepleier Merete Hem fra Spesialsykehuset for epilepsi fortalte om den digitale, kunnskapsbaserte retningslinjen for epilepsi under fag- og forskningsdagene for sykepleie og teknologi i Helse Sør-Øst. Foto: Oslo universitetssykehus.

Nyttig digitalt oppslagsverk

Den kunnskapsbaserte retningslinjen er et nyttig digitalt oppslagsverk med god søkefunksjon. Anfallsklassifisering er det mest brukte søkeordet. Filmer er lagt inn for å illustrere anfall.  - Hittil er web-versjonen mer brukt enn app-en, men dette kan endre seg etter hvert som digitaliseringen øker i helsevesenet, forklarte undervisningsleder Ellen Kjendbakke. Hittil er det over 65 000 emneoppslag på web-versjonen. - App-en er gratis. Last den ned og ha den tilgjengelig offline, eller gå inn på www. epilepsibehandling.no, oppfordret Kjendbakke.

Bredt samarbeid og stor jobb

Det er Helsedirektoratet som ga Spesialsykehuset for epilepsi oppdraget å lede arbeidet med en kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. - Det tok tre år å fullføre retningslinjen. Helsepersonell fra alle helseregioner har bidratt og brukerrepresentanter fra Norsk Epilepsiforbund har vært aktivt med i arbeidet, sa Kjendbakke. Kunnskapsgrunnlaget er forskning, klinisk erfaring og brukerinnspill og den oppdateres jevnlig av en gruppe med fagpersoner.