Dypsekvenseringstilbud ved Avdeling for Patologi - Oncomine Childhood Cancer Panel

I april åpner Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin sitt tilbud for dypsekvensering (HTS) av genmarkører for et bredt utvalg av somatiske kreftformer.  - Dette er et stort fremskritt for å bedre diagnostikktilbudet for somatiske kreftformer slik at pasienten får skreddersydd behandlingen sin, sier Klinikkleder Andreas Matussek.

Bedrer diagnostikktilbudet: Seksjon for molekylærpatologi ved OUS bedrer nå tilbudet for somatiske kreftformer (Fotograf: Mohsen Shadidi)

Avdelingen er det andre laboratoriet i Europa som tar dette genpanelet i bruk i rutinediagnostikken. Seksjonsleder for molekylærpatologi Mohsen Shadidi er stolt av det arbeidet som er lagt ned for å lansere det nye tilbudet. - Dette er et resultat av iherdig og målrettet samarbeid mellom fagfolk i Seksjon for molekylærpatologi, spesielt ved Enhet for solide svulster og det kliniske miljøet ved OUS.


Et helhetlig tilbud for sekvensering av diverse kreftformer
Oncomine Childhood Cancer (OCC) er et omfattende genpanel med mulighet for parallellsekvensering av 203 kreftmarkører. Disse omfatter markører innenfor genekspressjon, mutasjoner, fusjonsgener, full ekson- og kopitallvariasjon sekvensering. Dette panelet analyseres på Ion-Torrent plattformen. Panelet kan brukes til sekvensering av både DNA og RNA. Det anses å dekke et bredt utvalg av somatiske genmarkører som analyseres for diverse kreftformer, deriblant gastrointestinal kreft, lungekreft, gynekologisk kreft, malignt melanom, barnekreft, hjernekreft, sarkomer, og kreft i øre, nese, hals.


Avdeling for patologi har utarbeidet et nytt rekvisisjonsskjema med mulighet for valg av HTS-analyse for diverse kreftformer. Den nye rekvisisjonen er forvente t å være tilgjengelig medio april på; https://oslo-universitetssykehus.no/om-avdeling-for-patologi

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside