HELSENORGE

E-helseprisen til Oslo universitetssykehus

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus har fått E-helseprisen for sitt nyskapende arbeid med å bringe hologramteknologi inn i norske operasjonssaler.

Bilde av prisvinner
Stolt mottaker av e-helseprisen. Til venstre på bildet er Rahul Prasanna Kumar, PhD, ved Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus. Til høyre, Michael Oreld, redaktør Computerworld.

​I jurykjennelsen berømmes prosjektet Holoviz for å gi norske kirurger mulighet til å planlegge operasjoner bedre, ved hjelp av såkalt ”Mixed Reality”-teknologi. Prosjektet er finansiert gjennom Innovasjonsmidler fra Helse Sør-øst.

– Prosjektet har gjennom HoloLens fra Microsoft klart å visualisere og faktisk gjengi medisinske bilder av organer tredimensjonalt, og således gjenspeile organenes reelle dybde og omfang. Det betyr at bilder av tredimensjonale organer eller personer knyttes opp til den virkelige verden og skaper interaksjon mellom den fysiske og virtuelle verden, står det i juryens begrunnelse.

- Støtten som Helse Sør-øst har vist gjennom sine ulike finansieringsmodeller har vært helt avgjørende for at vi har kunnet videreføre vår forskningsaktivitet innen dannelse av organspesifikke 3D modeller og gjennom det gode samarbeidet med SopraSteria fått visualisert dette til bruk i planlegging, trening og navigasjon, sier Ole Jakob Elle, leder for Medisinsk Kybernetikk og bildebehandling på Intervensjonssenteret.

Rahul Prasanna Kumar, postdoc innen bildebehandling og HoloViz prosjektleder ved Intervensjonssenteret, mottok prisen på vegne av Oslo universitetssykehus.
-Vi er veldig glade for å jobbe med denne banebrytende teknologien, og å vinne denne prisen, er et "klapp på skulderen" og viser at vi er på rett spor.

Lar kirurgene planlegge sammen

Dette er første gang det å jobbe med «Mixed Reality» i medisinsk kontekst har blitt så godt mottatt i de kliniske miljøene. Intervensjonssenteret har sammen med utviklere fra Sopra Steria gjort det mulig for kirurger å oppnå en felles forståelse av et objekt i forbindelse med et inngrep, uten å være avhengig av hver enkelt kirurgs evne til å forestille seg objektet.

Jørn Skaaraas, avdelingsleder for HoloLens-teamet i Sopra Steria, forteller at nyvinningen skaper en langt bedre virkelighetsoppfattelse for kirurgene.

Vant global innovasjonspris

Tidligere i år mottok Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus og Sopra Steria den globale prisen Microsoft Health Innovation Awards for HoloLens-prosjektet.

E-helseprisen deles ut under IT-helsekonferansen HealthWorld. Prisen hedrer prosjekter, tjenester, produkter eller personer som fremmer digitaliseringen av den norske helsesektoren. Det legges vekt på forenkling og innovative løsninger som skaper en bedre hverdag for pasienter og ansatte i sektoren, samt fremmer bedre ressursutnyttelse. Prisen har vært delt ut årlig siden 2010.