HELSENORGE
Fra 1. desember 2016 vil all protesekirurgi av hofter og knær ved Ortopedisk avdeling OUS foregå ved Ullevål Sykehus.

Endring av protesevirksomheten ved Oslo universitetssykehus

Fra 1. desember 2016 vil all protesekirurgi av hofter og knær ved Ortopedisk avdeling OUS foregå ved Ullevål Sykehus. Det blir en samlokalisering av seksjonene på Rikshospitalet og Ullevål, og alle vurderinger, operasjoner og kontroller vil heretter foregå på Ullevål. Henvisninger sendes som tidligere til vårt henvisningskontor ved adresse:

Oslo universitetssykehus;
Oslo universitetssykehus
Ortopedisk kirurgi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Røntgenbilde av kneprotese

Proteseseksjonen tilbyr alle typer protesekirurgi i hofter og knær, fra primærproteser til revisjoner. Vi har et godt samarbeid med seksjon for traumatologi og utfører primære og sekundære proteser i forbindelse med skader og feilstillinger. Videre har vi et fast etablert samarbeid med avdeling for infeksjonsmedisin og avdeling for mikrobiologi rundt utredning og behandling av proteseinfeksjoner. Seksjonen har stor forskningsaktivitet og vektlegger dette.