HELSENORGE

Engasjerer kreftpasienter i AI-forskning

Forskningsinstitutt ved OUS samarbeider med pasienter om utvikling av diagnostiske verktøy basert på kunstig intelligens.

​OUS samarbeider med pasienter om utvikling av diagnostiske verktøy basert på kunstig intelligens. Et nyetablert brukerpanel ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) skal hjelpe kreftforskere med å identifisere aktuelle temaer og forskningsbehov, vurdere vinkling av forskningsspørsmål ut fra pasientens ståsted, og bidra til å formidle forskningsfunn.

Les mer om brukerpanelets deltakelse i forskning om bruk av kunstig intelligens for å knekke kreftkodenSe flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF's temaside