HELSENORGE
Oslo universitetssykehus prøver ut ny løsning for innsyn i journaldokumenter

Enklere tilgang til pasientjournaler fra ulike behandlingssteder

Målet er å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere tilgang til journaldokumentene dine og dermed bidra til at du får sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Foto av fagdirektør Hilde Myhren
Fagdirektør Hilde Myhren. Foto: Nina Gausdal Try

I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen.

Fra 10. november prøver vi ut en ny løsning for å dele relevante journalopplysninger mellom ulike helseinstitusjoner digitalt. Slike opplysninger om tidligere sykdom og behandling kan være viktig når du får helsehjelp. 

- Når helsepersonell kan få lese flere dokumenter i pasientjournalen via kjernejournal vil det bidra til bedre pasientsikkerhet. Opplysninger om tidligere sykdom og behandling fra ulike behandlingssteder blir da enklere og raskere tilgjengelig, sier fagdirektør Hilde Myhren.

Les mer om dokumentdeling via kjernejournal her