HELSENORGE

Er det en sammenheng mellom metodevurderinger og pakkeforløp?

OUS har ansvar for en regional kompetansetjeneste for metodevurderinger som i år har arrangert to åpne seminarer der man har tematisert aktuelle spørsmål relatert til metodevurderinger. Seminarene med korte innlegg fra sentrale fagpersoner, brukere og ledere har vakt stor interesse med deltakelse fra hele regionen, men også gjester fra øvrige helseregioner.

​Seminaret om «Nye metoder og pakkeforløp» ble holdt 24. nov 2017 med over 50 deltakere, og var delt i tre deler: Bolk I om kreft og pakkeforløp i kreft, Bolk II om pakkeforløp innen psykisk helse og avhengighet og avslutningsvis (Bolk III) en paneldiskusjon mellom innledere og deltakere om vesentlige utfordringer bl.a. knyttet til standardisering, rehabilitering, samvalg og brukerroller.

Alle presentasjonene er nå lagt ut på nettstedet Nye Metoder

Har du spørsmål, kommentarer og/eller ideer til metodevurderinger er du velkommen til å ta kontakt med Bergsvein Byrkjeland på berbyr@ous-hf.no