HELSENORGE

Etterutdanningsuka 25 år!

For alle spesialsykepleiere ved OUS er uke 43 helt spesiell. Det er tiden for faglig og sosialt påfyll for sykepleierne med noe av den høyeste kompetansen på sykehuset.

I år er det 25-årsjubileum for Etterutdanningsuka som er av stor verdi for sykehusets spesialsykepleiere. Kurset er landsdekkende og spesialsykepleiere fra hele landet kommer for å delta.

- Vi arrangerer uka fordi vi ser at det er viktig å gi erfarne sykepleiere faglig påfyll og inspirasjon slik at sykehuset beholder dem. Det er dyrt å ansette nye, rimeligere å satse på å beholde de som allerede er ansatt ved å ivareta og gi videre utvikling. Helsevesenet har blitt mer spesialisert, og kravet til høy kompetanse øker. Vi ser at pasientene skrives ut fortere og fortere, og pasientene som er innlagt er svært syke. Vanlige sengeposter har derfor svært syke pasienter og trenger tilsvarende høy faglig kompetanse, sier Kirsti Egge Haugstad. Haugstad er selv utdannet Barnesykepleier, og jobber som fagutviklings sykepleier i barnemedisins mottak. I tillegg er hun leder for Barnesykepleieforbundet

De siste 25 årene er fokuset i spesialisthelsetjenesten dreid fra å se kun pasienten, til å se familien inkludert søsken som en enhet. Dette gjelder for alle spesialitetene.

- Vi trenger erfarne, dyktige sykepleiere som kan trygge de nye og ferske slik at de ønsker å bli i jobben sin. Vi trenger flere nivåer av kompetanse i sykehuset slik at mester svenn og internopplæring gjennomføres på en god måte, sier Haugstad.

Om uka

Etterutdanningsuka arrangeres i uke 43. Uken inneholder både felles- og fagspesifikke forelesninger til de ulike spesialitetene. De har dagsaktuelle tema på programmet, slik som: «Oppfølging av traumatiserte flyktninger barn/voksen» og «Mennesker på flukt – erfaringer fra feltoppdrag for leger uten grenser».

- Vi håper flest mulig deltar alle dagene, men det er også mulig å delta på enkeltdager, sier Haugstad, i fjor var det totalt 80 som var innom dagene for Barnesykepleiere, 150 på intensiv og 120 på operasjon, sier Haugstad. På fellesdagene er det opp mot 300 deltakere.

Arrangørene kommer fra operasjon, intensiv og barn og de jobber hardt for å få gode forelesere og for å få på plass et matnyttig program som alle spesialsykepleierne kan ha nytte og glede av i hele landet.
Foto av arrangørene av EU-uka

På bildet ser du noen av arrangørene av uka, fra venstre bak: Ann Cecilie Mørk Barnesykepleier, Gerd Kristi Øistad Intensivsykepleier, Kathrine Johnsen Brooker, Operasjon, Elin Drangsholt, intensiv sykepleier, Malin Ljunger, Intensiv, Kirsti Egge Haugstad, Barnesykepleier (foto: Nina E. Gausdal Try)

- Vi er veldig fornøyd med uka som alltid holder et høyt nivå. Vi bruker mange interne ressurser, har mye forskning og vi deler kompetanse. Ikke er kurset dyrt heller, eksterne må betale 3.000 kroner for fire-fem dager inkludert lunsj!, sier Haugstad og fortsetter - Vi arrangerer uka fordi vi ser at det er viktig å gi erfarne sykepleiere faglig påfyll slik at sykehuset beholder dem.

Det vil bli søkt NSF om merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie, og NSFLIS om godkjenning av etterutdanningspoeng.

Det er fremdeles mulig å melde seg på uka, fristen er 17. oktober.

Anestesisykepleierne har eget program denne uken å kurse sine ansatte slik at alle har vært gjennom alle temadagene i løpet av fem år.

Historie

Etterutdanningsuka har vært arrangert på Ullevål sykehus siden 1991. Spesialsykepleierne fra anestesi, intensiv og operasjon var første ute med å ha etterutdannings kurs for sine spesialsykepleiere. Videreutdanningen for Barnesykepleiere startet Ullevål sykehus i 1993, og ble medarrangører av Etterutdanningsuka fra 1998.

Invitasjoner sendes ut til alle landets sykehus, og i årenes løp har nok de fleste sykehus i Norges land sendt spesialsykepleiere til Oslo for å delta på Etterutdanningsuka.

Internt i OUS og fra andre sykehus i Norge, har foredragsholdere bidratt til at Etterutdanningsuka er av høy kvalitet som gir spesialsykepleiere påfyll, refleksjon og sosialt samvær på kryss av helseregioner.

Praksisplasser og traineeordning

- OUS aldri har tilbudt så mange praksisplasser til sykepleiere som skal spesialisere seg som de gjør i dag, og det er vi veldig fornøyde med, sier Anette Emilie Røkholt, spesialrådgiver i HR stab, (bildet under) men legger til at men sykehuset fortsatt har et stort og økende behov for spesialistkompetanse innen sykepleie.

Foto av Anette Emilie Røkholt

- Flere pasienter, mer komplekse sykdomsbilder og et stadig mer spesialisert behandlingstilbud fører til et økende behov for sykepleiere med videreutdanning og for sykepleiere generelt. Særlig ser vi at fagområdene kreftsykepleie, barnesykepleie, operasjonssykepleie og intensivsykepleie er spesielt sårbare i tiden som kommer. Her er det viktig at vi holder på alle våre dyktige ansatte samtidig som vi utdanner nye. Med tiltak som blant annet Etterutdanningsuka, klinisk kompetanseprogram, traineeordning, karrieredager, studentstillinger, og utdanningsstillinger håper vi at mange får øynene opp for alle de spennende mulighetene som ligger til sykepleieyrket, avslutter Røkholt.

Sykehuset har behov for spesialiseringer i

•Anestesisykepleie
•Barnesykepleie
•Intensivsykepleie
•Operasjonssykepleie
•Kreftsykepleie
•Psykisk helsearbeid
•Nyfødtsykepleie
•Jordmødre
•Akuttsykepleie.

OUS har en stor faglig bredde med fokus på opplæring og kompetanseutvikling relatert til spesialisert/avansert behandling bl.a. med landsfunksjon for en rekke medisinske tilstander som transplantasjoner, sjeldne sykdommer og multitraumer, ofte med et komplisert sykdomsbilde.

Utdanningsstillinger

OUS har et tilbud om utdanningsstillinger for sykepleiere i utvalgte videreutdanning som et av flere tiltak for å sikre kompetent bemanning. Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning mot en bindingstid etter endt utdanning. For å bli spesialsykepleier må du først være autorisert sykepleier med bachelorgrad. Sykepleierutdanningen er treårig, og tilbys ved en rekke høgskoler.

Fakta

​•​Ved OUS jobber det i dag ca 6400 sykepleiere og spesialsykepleiere
•I 2015 ansatte sykehuset nesten 400 sykepleiere og spesialsykepleiere
•Akkurat nå har sykehuset over 90 spennende stillinger utlyst.Her finner du stillingene.