HELSENORGE

Familiær hyperkolesterolemi kan gi tidlig hjerteinfarkt

I Norge har 1 av 300 personer familiær hyperkolesterolemi (FH), arvelig høyt kolesterol. Men mange med FH er ikke klar over sin egen tilstand. Det er alvorlig. Ubehandlet kan tilstanden gi hjerteinfarkt i 40-årene og 15-20 års redusert levetid.

Foto av ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi
Foto: Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi

​FH skyldes en genfeil og kan diagnostiseres med en vanlig blodprøve. Om mor eller far har FH er det 50 % sjanse for at barna deres også arver tilstanden. Tidlig diagnostisering og god behandling reduserer risiko for tidlig hjerte- og karsykdom. Og det finnes god behandling - gjennom kost- og livsstilsråd og kolesterolsenkende medikamenter.

 – Ved å oppdage flere tilfeller av FH tidlig, reduseres dermed risikoen for hjerte- og karsykdom betydelig. Vårt motto er derfor: Hjelp oss å finne alle!

Over 9000 diagnostisert med FH

I Norge har 1 av 300 personer FH, men mange med FH er imidlertid ikke klar over sin egen tilstand. Bare her i landet er nå over 9000 personer diagnostisert med FH.
Men - fortsatt kan inntil 16 000 personer ha FH uten å vite det. For at vi  skal finne alle med FH, er det derfor viktig med kjennskap til FH.

Høy forekomst av FH hos unge pasienter med hjerteinfarkt

Vi  i Nasjonal Kompetansetjeneste for FH publiserte nylig en studie der vi undersøkte forekomsten av FH blant unge pasienter (under 45 år) med akutt hjerteinfarkt (1). Studien viste at forekomsten av FH blant disse pasientene var mangedoblet sammenlignet med den normale befolkningen.
En rutinemessig vurdering av FH diagnose blant unge pasienter med hjerteinfarkt kan identifisere flere personer med FH. Dette kan øke muligheten for tidlig og tilstrekkelig behandling av disse pasientene, men også deres slektninger som har FH.
Kunnskap om FH kan redde liv.

Derfor oppfordrer vi  helsepersonell, pasienter og pårørende som har kunnskap om FH til å bruke 24. september til å spre budskapet om FH!

  • Kjenn til FH
  • Lær om FH
  • Snakk om FH

Referanse:

(1) Prevalence of genetically verified familial hypercholesterolemia among young ( <45 years) Norwegian patients hospitalized with acute myocardial infarction. Martin P Bogsrud, Linn K L Øyri, Sigrun Halvorsen, Dan Atar, Trond P Leren , Kirsten B Holven. J Clin Lipidol. May-Jun 2020;14(3):339-345. doi: 10.1016/j.jacl.2020.04.002. Epub 2020 Apr 13.

Fakta om FH-dagen:

24. september er den internasjonale FH dagen.
Den årlige markeringen skal øke bevisstheten om tilstanden arvelig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi (FH), gjennom FH-relaterte aktiviteter over hele verden.
Tidligere år har dagen blitt markert med stands ved sykehus og universiteter over hele Norge.

På grunn av Covid-19 situasjonen har vi i år dessverre ikke mulighet til å markere dagen på denne måten.