HELSENORGE

Farlig stoff i omløp

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin melder at et syntetisk opioid kalt protonitazen er påvist i Norge. Det har ikke vært påvist i Norge tidligere. ​​​CBRNE-senteret er varslet om hendelser, og ønsker at mennesker i Norge er oppmerksomme på dette farlige stoffet:

  • Stoffet protonitazen, et syntetisk opioid, er nå påvist i Norge ved flere tilfeller
  • Det er snakk om livstruende hendelser
  • Stoffet oppdages ikke ved vanlige analysemetoder
  • Stoffet kan inntas på mange ulike måter, inkludert som nesespray, og trenger ikke være merket riktig 
  • ​​Brukere bør ikke innta stoff alene, men være sammen med noen
  • Gjentatt dosering ved manglende effekt øker faren for overdose, det vil si at man først tar en dose og etter kort tid en til.  

Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt.

Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans. 


Kilde: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin