Film om brukermedvirkning i sjeldenfeltet

Brukermedvirkning viktig innenfor utforming av politikk, tjenester og hvordan for eksempel kompetansesentre skal arbeide. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har laget en kortfattet film om hvordan brukermedvirkning har påvirket sjeldenfeltet.

illustrajsonsbilde fra filmen
På læringsplattformen www.sjelden.no kan du se filmen om brukermedvirkning. Illustrasjonsbilde fra filmen.

Det finnes ni kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge, hvorav NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier er det ene. På læringsplattformen www.sjelden.no kan du se en seksminutters film om hvordan sentrene er organisert, og hvordan brukernes stemme blir fremmet i sentrene. Filmen gir et innblikk i hva som menes med brukermedvirkning, hvordan brukerne har vært med på å forme kompetansesentrene for sjeldne diagnoser, og hvordan dette er strukturert i dag.

Tverrfaglig samarbeid og brukerne i sentrum var viktige grunnstener som dannet grobunn for sjeldensentrene

Fra filmen

Meld deg på NevSoms nyhetsbrev her

Til NevSoms forside