Flere levende givere av nyre

44 personer ga en av sine nyrer til en som sto dem nær første halvår i år. Det er det høyeste tallet siden 2012.

Illustrasjonsfoto

​Selv om tallene for levende givere av nyre er bra, er ventelistene for nyrer i Norge stadig økende. Ved utgangen av juli ventet 363 personer på ny nyre. Ventelistene for de andre organene inneholder bare mindre forandringer sammenlignet med fjoråret, med unntak av lever, det tallene er noe høyere enn for et år siden.

Totalt ble det transplantert 213 organer til 195 pasienter i løpet av første halvår i år. Tilsvarende tall for 2017 var 269 transplanterte organer til 242 pasienter.
Tallene for de fleste organene peker svakt nedover eller er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallene på antallet meldte potensielle donorer er noe lavere enn 2017 og 2016, men jevnt med tidligere år. Antallet realiserte donorer er det laveste siden 2006, bare 43 organdonasjoner ble realisert.
Selv om de fleste (77 %) er positive til organdonasjon, var tallet på avslag noe høyere enn normalt. Årsaken til at donasjon ikke ble gjennomført var i en tredjedel av tilfellene medisinsk eller på grunn av organstatus.