HELSENORGE

Flere nyrer fra levende donor

21 personer fikk ny nyre fra levende donor i første kvartal i år. Det er det høyeste tallet siden samme periode i 2010.

​Totalt ble det transplantert 59 nyrer de tre første månedene i 2017, noe som er det laveste tallet på ti år. 356 personer i Norge venter nå på å få ny nyre. Årsakene til de lange ventelistene er mange, blant annet en stadig høyere gjennomsnittsalder i befolkningen, antallet personer med livsstilssykdommer øker, og vi kan tilby denne behandlingen til sykere pasienter enn tidligere.

Les mer om det her.

Transplanterte organer

Det ble totalt transplantert 121 organer til 106 pasienter ved utgangen av mars 2017. I 2016 til samme tid var tallene 114 organer transplantert til 104 pasienter.

Totalt ventet 458 personer på nye organer ved utgangen av mars i år. Tilsvarende tall for 2016 var 425.

Positive til organdonasjon

78 % av 50 spurte pårørende har på avdødes eller egne vegne sagt ja til donasjon pr. 31.mars 2017.
I tillegg til de 23 realiserte donasjonene har pårørende i 16 tilfeller vært positive til donasjon, men donasjon lot seg ikke gjennomføre av medisinske årsaker (kriterier for opphørt hjernesirkulasjon ikke oppfylt, organstatus, hjertestans, andre medisinske årsaker mm).

Se hele statistikken her.