HELSENORGE

Fødselsstøtte til gravide innvandrerkvinner

Oslo universitetssykehus skal samarbeide med bydel St. Hanshaugen om prosjektet Flerkulturell doula for gravide innvandrerkvinner med kort botid. En flerkulturell doula har samme språk og opprinnelsesland som kvinnen som skal føde. Hun kan bidra til å øke opplevelsen av mestring i svangerskapet samt styrke morsrollen. 

Illustrasjonsfoto av gravid innvandrerkvinne med besøk.
En flerkulturell doula kan bidra til å øke opplevelsen av mestring i svangerskapet samt styrke morsrollen. 

​Doula er gresk og betyr kvinne som gir omsorg. En flerkulturell doula har selv har erfaring med å føde på et norsk sykehus. En flerkulturell doula har samme språk og opprinnelsesland som kvinnen som skal føde og kan bidra til å øke deres mestring i de ulike fasene av svangerskapet og styrke morsrollen.

Målet med prosjektet er å styrke og tilrettelegge for likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn.

God erfaring fra Sverige

Tiltaket med flerkulturelle doula har vært utprøvd i Sverige med god resultater. Tanken er at en kvinne med erfaring fra to kulturer kan følge kvinnen som skal føde tett under både svangerskap, fødsel og barseltid. Den flerkulturelle doualen kan dele sine erfaringer og styrke, gi trygghet til kvinnen som skal føde, være tilstede, dele praktisk kunnskap og bidra til å gi kvinnen mestringsfølelse. Kvinner som ønsker doula vil vi komme i kontakt med via Integreringsmottaket og helsestasjonen på St. Hanshaugen.

Prosjektet ledes av Seksjons for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved OUS i samarbeid med helsestasjon og integreringsmottak i bydel St. Hanshaugen. Tolkesentralen (OUS) og Kvinneklinikken/Føde og barselavdelingene (OUS) er også viktige samarbeidspartnere. Fra september vil en prosjektleder være på plass i 60 % stilling.