HELSENORGE

Forbedrer bukspyttkjertelkreft-behandling med kunstig intelligens

Nå lanseres PANCAIM - et europeisk samarbeid som skal forbedre behandling av pankreaskreft ved bruk av kunstig intelligens for å optimalisere og integrere genomikk og medisinsk bildebehandling.

Figur som viser flyten i diagnostisk prosess

​Pasienter med kreft i bukspyttkjertelen (pankreaskreft) dør ofte kort tid etter at diagnosen er stilt, og forekomsten av denne krefttypen er økende.  I Europa er forekomsten av pankreaskreft 150.000 nye tilfeller (tall fra 2018) og årlig 95.000 dødsfall. Disse kreftpasientene har også lavest overlevelse  -gjennomsnittlig overlevelse er kun 4,6 måneder- av alle registrerte kreftformer i Europa.

Til sammenlikning er det på verdensbasis en halv million dødsfall årlig fra pankreaskreft. Fremskriving tilsier at denne kreftformen relativt snart vil bli nest hyppigste årsak til kreftrelaterte dødsfall.

Rett medisin til rett pasient til rett tid

Det er en stadig utvikling av nye behandlingsregimer innen kreftbehandling, men utfordringen er å velge rett medikament for den gitte pasient.

PANCAIM skal optimalisere og integrere genomikk og bildebehandlingsfenomikk ved bruk av kunstig intelligens (AI), og med dette gi to viktige bidrag til kampen mot bukspyttkjertelkreft:

Ett vil være å bidra til å generere banebrytende kunnskap som øker biologisk forståelse av pankreaskreft.

Deretter er målet å utvikle robuste og relevante AI-applikasjoner for klinisk bruk.

PANCAIM skal hjelpe klinikere med å velge rett behandling til rett tidspunkt for pasienten. Hensikten er å unngå “prøv-og-feil”-bruk av dyre medikamenter med mulige sterke bivirkninger, og å øke sjansen for å kurere eller stanse kreften fra å utvikle seg.

Hva er PANCAIM?

PANCAIM er basert på fire nøkkelkonsept for bruk av AI i helsesektoren:

  • klinisk kompetanse
  • store mengder av grundig dokumenterte data
  • AI eksperter
  • MedTech selskaper som samler inn data og  anvender AI

Seks ledende kliniske partnere bidrar med 11 Pan European «datalagre» med data fra nærmere 6000 pasienter som vil bli tilgjengelig for periodisk oppdatering. De seks kliniske sentra behandler mer enn 2000 pasienter med pankreaskreft årlig.

Deltakere fra OUS

PANCAIMs gruppe på Oslo universitetssykehus består av:  Prof. Tero Aittokallio (AI modellering), Prof. Elin H. Kure (-omics, flytende biopsier), Gry A. Geitvik (Lab. infrastruktur), Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for Kreftforskning; Prof. Caroline Verbeke (Patologi) Avdeling for patologi; Prof. Knut Jørgen Labori (Kliniske data), Avdeling for gastro- og barnekirurgi.

PANCAIM prosjektet har fått en støtte på 8 millioner Euro, hvorav finansieringen på OUS er 1 million Euro.

Les mer om PANCAIM (på engelsk)

Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)