HELSENORGE

Forskere ved Oslo universitetssykehus fant genmønstre som kan forutsi prostatakreftutvikling

Hvert år får rundt 5 000 norske menn diagnosen prostatakreft. Vi trenger å vite hvilken type behandling som vil gi best effekt hos den enkelte pasient.

Foto av forskerne Urbanucci og Engedal
Det norske teamet Alfonso Urbanucci og Nikolai Engedal

I studien “Single-cell ATAC and RNA sequencing reveal pre-existing and persistent cells associated with prostate cancer relapse” har forskere ved Oslo Universitetssykehus i samarbeid med en rekke utenlandske forskere oppdaget at mønstre i genuttrykk og DNA organisering i kreftvevet til pasienten kan forutsi hvordan pasienten vil respondere på behandlingen.

Forskerne oppdaget undergrupper av kreftceller som var motstandsdyktige mot behandling, og som hadde stamcellelignende og regenerative genuttrykksmønstre. De benyttet en kombinasjon av prostatakreftcellemodeller og avansert teknologi for å analysere genuttrykk og DNA organisering i enkelt celler under arbeidet.

Funnene kan tyde på at tilstedeværelse av slike mønstre i kreftvevet kan forutsi risiko for tilbakefall og alvorlig sykdomsutvikling. Dette er viktig informasjon som kan hjelpe til med å finne tilpasset behandling for ulike undergrupper av prostatakreftpasienter.

Studien ble ledet av forsker Alfonso Urbanucci ved Seksjon for tumorbiologi, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken og publisert i tidsskriftet Nature Communications den 6. september 2021;

Single-cell ATAC and RNA sequencing reveal pre-existing and persistent cells associated with prostate cancer relapse (Nature Communications)

Studien er støttet av Kreftforeningen

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no