Forskningsprosjekt om Covid-19 og reaksjoner i befolkningen

OUS-studien, Covid-19 og reaksjoner i befolkningen, undersøker hvordan du og jeg opplever og håndterer livene våre under utbruddet av coronavirus. Alle voksne over 18 år kan delta, uavhengig av bosted.

Illustrasjonsbilde av mann som holder et nettbrett.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​– Vi vet at noen er bekymret for å bli syke, noen bekymrer seg for familien sin eller sin videre arbeids- og økonomiske situasjon, forteller Tine Grimholt, prosjektleder for studien.

Studien gir grunnlag til tiltak

Ved å delta i studien bidrar du til kunnskap som i neste rekke gir grunnlag for tiltak i etterkant av covid-19 utbruddet.

– For eksempel kan vi informere om hvor du kan søke om hjelp for bekymringer eller helseplager. Det kan også være aktuelt for helsetjenesten å følge opp spesielle aldersgrupper, helsepersonell, pasienter eller de som er i risikogrupper for Covid-19 i kjølvannet av pandemien, utdyper Grimholt.

Hun forklarer at det er viktig at vi skaffer kunnskap direkte fra folk flest om hvordan de erfarer situasjonen sin nå.

– Dette danner grunnlag for hvilke tiltak som er nødvendige i en eventuelt liknende situasjon senere, forklarer prosjektlederen.

Hva innebærer prosjektet for meg?

– I prosjektet innhenter vi opplysninger om deg gjennom et spørreskjema. Vi ønsker å undersøke faktorer som stress, frykt, sovevaner og psykiske reaksjoner i ulike undergrupper av mennesker med ulike risikofaktorer, ulik arbeidssituasjon og ulikt bosted, sier Grimholt.

Forskerne kartlegger arbeidssituasjon, livskvalitet og psykiske belastninger - blant annet stress og søvnproblemer.

– Videre spør vi også om hvordan du mestrer vanskelige situasjoner og om du er optimistisk, forteller Tine Grimholt, prosjektleder for studien.

Enkelt å delta i studien

Grimholt forklarer at det er enkelt å delta siden undersøkelsen gjøres ved at du klikker deg inn på et elektronisk spørreskjema, fyller ut og sender inn. Det tar omtrent 15 minutter å fylle ut skjemaet.

Og de trenger mange flere deltakere til studien, særlig menn, men også flere kvinner.

– Vi ønsker å få med så mange deltakere som mulig, sier Grimholt.

Bidra i studien ved å svare på spørreskjemaet her.

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du kontakte og prosjektleder
Tine K Grimholt, telefon 90120011 / tinegrim@yahoo.no