Forskningsprosjekter relatert til COVID-19 på Oslo universitetssykehus

Koronaviruset, SARS CoV-2, gir leger og annet helsepersonell hektiske dager i klinikken. Men også forskere har snudd seg rundt. En lang rekke studier knyttet til COVID-19 er planlagt eller igangsatt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Her finner du en oversikt over studiene. 

Foto: Shutterstock

OUS har laget en oversikt over planlagte og pågående kliniske studier og andre forskningsprosjekter ved OUS relatert til COVID-19 og SARS CoV-2-infeksjon.

Her finner du oversikten over studier og forskningsprosjekter.

Imponerende omfang og spennvidde i forskningen

Det er ikke bare antall studier som imponerer. Ved OUS er det registrert 24 forskningsprosjekter samt at vi er med i 4 multisenterstudier med eksterne sponsorer.

I tillegg spenner temaene vidt. Alt fra utprøving av antivirale midler på pasienter innlagt på OUS med SARS CoV-2-infeksjon, til funn av akutte magesmerter hos enkelte av disse pasientene.

En studie vil observere og evaluere transport av pasienter med mistenkt eller påvist SARS CoV-2-infeksjon til og internt i sykehuset. Her vil forskerne se på sikkerheten til både pasienter og ansatte.

Gjennom en annen studie kan OUS bidra til å utvikle en vaksine mot viruset. CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) er involvert i utvikling av vaksiner mot SARS-CoV-2. OUS har mottatt en forespørsel fra CEPI om vi kan bidra med plasma fra rehabiliteringssenteret etter COVID-19.

Studien, COVID-19 i svangerskapet, undersøker hvordan infeksjon med COVID19 påvirker resultatene for mødre og barn. Prosjektet undersøker alle fødsler i Norge i perioden 2020 til 2021 og sammenligner forekomsten av sykdom hos kvinnen eller barnet i tilfeller der kvinnen har kjent COVID19 sykdom med et svangerskap der kvinnen ikke har vært syk.

Informasjonen i oversikten er hentet fra søknader til den regionaleetiske komiteen, Norges forskningsråd, andre finansieringskilder eller direkte fra forskerne bak prosjektene.