Første professor på SSE

Som nyutnevnt professor får nevrolog Morten Lossius bedre tid til å følge opp forskningsmiljøet ved Spesialsykehuset for epilepsi.

Morten Lossius
Foto: Norsk Epilepsiforbund/Arnljot Bringedal

Utdragene fra artikkelen nedenfor er gjengitt med tillatelse fra Norsk Epilepsiforbund. Tekst og foto: Norsk Epilepsiforbund/Arnljot Bringedal.

I 2007 begynte Lossius i full stilling på SSE og har aldri angret på det. - Jeg ble forsknings- og kompetanseleder på SSE, og i dag leder jeg forskningsgruppa her, forteller professoren. – Men mye av forskningen har jeg gjort på fritiden… - På fritiden? - Ja, jeg har brukt mye fritid. Det skyldes jo at jeg stort sett har hatt full klinisk stilling.

- Men nå skal jeg få mye mer tid, og jeg kan følge opp bedre mange av de doktorgradskandidatene vi har her. De er veldig flinke, og det er et meget godt forskningsmiljø på SSE. Det å kunne følge opp doktorgradskandidatene bedre med den tiden som professor gir, blir veldig bra.

Avdelingsleder Grete Almåsbak

- De store universitetssykehusene har alle professorer som dekker epilepsiområdet på sitt sykehus. For oss som har flest epilepsipasienter av alle, er det selvsagt kjempeviktig å ha en professor på feltet, sier avdelingsleder Grete Almåsbak ved Spesialsykehuset for epilepsi.  

- Det er også viktig å ha et professorat med tanke på fremtiden, i kampen om bevilgninger og SSEs utvikling, for eksempel. -Tidligere har det kanskje blitt brukt litt mot oss at vi har manglet dette, og det har vært et ledd i argumentasjonen som enkelte hadde, for å flytte oss inn til de store akademiske områdene på Ullevål og Rikshospitalet. Så alt arbeidet som Morten har gjort, og som nå gjør at han er professor, har vært helt avgjørende for oss.

Les hele artikkelen i Epilepsinytt - Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund nr 04 - 2017